Datos principais

A continuación amósanse os datos do total de fincas, titularidade e prezos medios de arrendamento do Banco de Terras, actualizados a 2 de maio de 2018.

 

Total de fincas no Banco de Terras
Provincia Nº fincas Sup. (ha) Media (ha)
A Coruña 3.947 2.099,32 0,53
Lugo 2.282 1.720,13 0,75
Ourense 2.281 900,16 0,39
Pontevedra 1.548 506,95 0,33
Galicia 10.058 5.226,57 0,52

 

Total de fincas no Banco de Terras
Provincia Propiedade de Agader Propiedade de terceiros Convenios descoñecidos
Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha)
A Coruña 3.678 1.695,42 216 289,50 53 114,40
Lugo 1.961 1.476,91 312 234,62 9 8,60
Ourense 1.847 681,56 422 217,12 12 1,48
Pontevedra 1.426 355,89 121 150,87 1 0,19
Galicia 8.912 4.209,79 1.071 892,11 75 124,67

 

Prezo medio (€)
Provincia Por finca Por hectárea (ha)
A Coruña 66 125
Lugo 88 117
Ourense 43 108
Pontevedra 41 124
Galicia 62 119

 

Desagregación por estado de arrendamento
Provincia Arrendada En proceso de arrendamento Dispoñible Non arrendable Outras causas
Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha)
A Coruña 501 663,71 987 643,28 1.186 198,40 543 302,06 730 291,87
Lugo 402 456,77 403 485,93 783 315,03 376 269,48 318 192,94
Ourense 305 251,80 232 146,54 1.305 359,94 193 74,87 246 67,02
Pontevedra 123 124,57 243 145,25 881 132,35 144 68,78 157 36,00
Galicia 1.331 1.496,85 1.865 1.420,99 4.155 1.005,71 1.256 715,18 1.451 587,83
Fincas non arrendables: por teren unha construción, un depósito, por estaren solicitadas para cesión a concellos ou por causas similares
Outras causas: fincas en proceso de incorporación, depuración de datos ou pendentes de inspección

 

 

Número de parcelas por parroquia

Número de parcelas por parroquia

 

 

Superficie por parroquia (hectáreas)

Número de hectáreas de superficie por parroquia

 

 

Parcelas por tipo de titularidade

Número de parcelas por tipo de titularidade