casos de éxito!
Madefon S.C.G.
Madefon S.C.G.
Aquí hai madeira
Concello: Fonsagrada (A)
Provincia: Lugo
Descrición: "O que se necesita é investir en tecnoloxía; o que fixa emprego son as segundas transformacións".
Coñece as comarcas de Galicia
Buzón de iniciativas e suxestions