Novas

12.06.2017
Acordo de cesión en propiedade dun inmoble situado no concello de Vedra
Resolución do 30 de maio de 2017 pola que se fai público o acordo de cesión en propiedade, mediante adxudicación directa e a título gratuíto, dun inmoble situado no concello de Vedra