Novas

26.07.2017
Relación de proxectos subvencionados das axudas para a adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas
Relación de proxectos subvencionados ao abeiro da resolución do 6 de abril de 2017, pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas con Feader ao abeiro do PDR de Galicia 2014-2020 (Convocatoria de 2017).