Se encuentra usted aquí

Casos de éxito

Agroamb S.L.
Agroamb S.L.
Dende a reciclaxe á reutilización
Parroquia:
Outeiro (Santa María)
Ayuntamiento:
Castro de Rei
Provincia:
Lugo
Descripción:
Isto É posible grazas aun equipo tÉcnico novo,cunha media de 30anos, dinámico e pluridisciplinar, con enxeñiros e bilogos traballando en conxunto. Xestión e valorización agraria debiorresiduos. Recollida de residuos proceden-tes de depuradoras, tanto de núcleos urba-nos coma de industrias agroalimentarias,para o seu tratamento e valorización agr
Agroliber S.L.
Agroliber S.L.
Ler
Parroquia:
Santa Comba
Ayuntamiento:
Santa Comba
Provincia:
A Coruña
Descripción:
Pretendemos levar a nosa experiencia destes vinte anos a outras Creación da primeirafranquicia de librarías en Españaorientada ás pequenas vilas por partedunha pequena libraría familiar.
Nerade Network Solutions S.L.L
Nerade Network Solutions S.L.L
Solucións reais no rural virtual
Parroquia:
Bueu
Ayuntamiento:
Bueu
Provincia:
Pontevedra
Descripción:
Traballar aquí é unha marabilla. Nunha cidade sempre podes acabar transmitindo a tensión do seu ritmo devida que fas Establecemento de empresa de servizos NTIC (novas tecnoloxíasde información e comunicación)
Milhulloa S.C.G
Milhulloa S.C.G
Plantas curativas ó pé do Camiño de Santiago
Parroquia:
Fontecuberta (Santa Mariña)
Ayuntamiento:
Palas de Rei
Provincia:
Lugo
Descripción:
Haberase visto, ¡plantar herbas!" - dicían algúns veciños -" pero, si xa nacen solas, e medicinais? que non, que hoxe todo o mundo vai médico Produción de prantas mediciñaise produtos derivados.

Páginas