Información sobre encomendas de xestión

A información sobre as encomendas de xestión (encargos) ordeadas pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) está dispoñible no seguinte enlace:

·

https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-economica-orzamentaria-e-estatistica/encomendas-de-xestion?texto=axencia+galega+de+desenvolvemento+rural&organizacion=-1&entidad=-1

 


 

Execución de obra en actuacións de mobilidade de terras: proxecto para a posta en valor de terreos no termo municipal de Cualedro. (E_18_11)
Entidade encomendada Empresa Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA)
Data da sinatura 14/12/2018
Duración 01/02/2019
Obrigas económicas 198.052,38 €

 

Execución de obra en actuacións de mobilidade de terras: proxecto para a posta en valor de terreos como pasteiros en Cervantes. (E_18_10)
Entidade encomendada Empresa Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA)
Data da sinatura 07/11/2018
Duración 31/12/2018
Obrigas económicas 26.610,20 €

 

Execución de obra en actuacións de mobilidade de terras: proxecto de execución de obras complementarias e traballos silvícolas para a recuperación de soutos tradicionais no Concello de Folgoso do Courel. (E_18_09)
Entidade encomendada Empresa Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA)
Data da sinatura 13/12/2018
Duración 31/12/2019
Obrigas económicas 299.756,64 €

 

Asistencia técnica previa á execución do proxecto de obras para a posta en valor de terreos en estado de abandono en Cualedro e Oímbra. (E_18_08)
Entidade encomendada Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSATEC)
Data da sinatura 05/11/2018
Duración 31/12/2018
Obrigas económicas 29.198,06

 

Execución de obra, consultoría e asistencia técnica en actuacións de mobilidade de terras: Proxecto para a posta en valor de terreos para o cultivo de pemento en Arnoia (E_18_07)
Entidade encomendada Empresa Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA)
Data da sinatura 11/10/2018
Duración 31/12/2018
Obrigas económicas 11.432,37

 

Execución de obra, consultoría e asistencia técnica en actuacións de mobilidade de terras: Proxecto para a posta en valor de terreos como pasteiros en Sober. (E_18_06)
Entidade encomendada Empresa Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA)
Data da sinatura 18/09/2018
Duración 31/12/2018
Obrigas económicas 56.388,49

 

Execución de obra, consultoría e asistencia técnica en actuacións de mobilidade de terras: Proxecto para a recuperación de soutos tradicionais no Concello de Folgoso do Courel. (E_18_05)
Entidade encomendada Empresa Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA)
Data da sinatura 31/08/2018
Duración Catro (4) meses
Obrigas económicas 139.046,39

 

Apoio na xestión de expedientes de incorporación, arrendamento e inspeccións de campo de predios do Banco de Terras de Galicia. (E_18_04)
Entidade encomendada Empresa Tecnoloxías e Servizos Agrarios SA, SME, MP (TRAGSATEC)
Data da sinatura 03/08/2018
Duración Dez (10) meses, a contar dende o 20 de agosto de 2018
Obrigas económicas 273.266,39 €

 

Actuacións de limpeza e mantemento de predios incorporados ao Banco de Terras de Galicia. (E_18_03)
Entidade encomendada Empresa de Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA)
Data da sinatura 28/06/2018
Duración 21/12/2018
Obrigas económicas 19.039,00 €

 

Retirada das verteduras incontroladas nas parcelas con referencia catastral 15083B512009740000SR e 36052G506004360000RR (E_18_02)
Entidade encomendada Empresa de Transformación Agraria SA, SME, MP (TRAGSA)  
Data da sinatura 24/05/2018
Duración Tres (3) meses
Obrigas económicas 7.960,92

 

Encargo para a redacción de 5 proxectos de obra en actuacións de mobilidade de terras: soutos do Courel, pasteiros en Ancares, pasteiros en Sober, cultivo do pemento en Arnoia, terreos en Cualedro e terreos en Oímbra. (E_18_01)
Entidade encomendada Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME; MP (TRAGSATEC)
Data da sinatura 22/05/2018
Duración Tres (3) meses
Obrigas económicas 19.697,17

 

Traballos de asistencia técnica e levantamento topográfico previo a futuros proxectos de mobilidade de terras
Entidade encomendada Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSATEC)
Data da sinatura 08/11/2017
Duración 31/12/2017
Obrigas económicas 158.520,18 €

 

Adecuación de parcela para escola de formación hortícola no concello de Ferrol
Entidade encomendada Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSA)
Data da sinatura 30/11/2017
Duración 31/12/2017
Obrigas económicas 149.999,82 €

 

Retirada das verteduras incontroladas na parcela con referencia catastral 32070A501006170000TR no concello de Ribadavia
Entidade encomendada Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSA)
Data da sinatura 22/06/2017
Duración 3 meses desde a orde de execución
Obrigas económicas 900,55 €

 

Cualificación de aptitude das parcelas de masa común para os fins do Banco de Terras de Galicia
Entidade encomendada Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSATEC)
Data da sinatura 14/06/2017
Duración 6 meses a contar dende o 26 de xuño de 2017
Obrigas económicas 104.698,28 €

 

Actuacións de limpeza e mantemento de predios incorporados ao Banco de Terras de Galicia
Entidade encomendada Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSA)
Data da sinatura 09/06/2017
Duración Ata o 31/12/2017
Obrigas económicas 19.999.98 €

 

Apoio na verificación de proxectos subvencionables a través da medida Leader
Entidade encomendada Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSATEC)
Data da sinatura 09/05/2017
Duración Ata o 30/06/2017
Obrigas económicas 36.836,53 €

 

Apoio na xestión de expedientes de incorporación de predios da titularidade da Agader ao Banco de Terras de Galicia
Entidade encomendada Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSATEC)
Data da sinatura 28/06/2017
Duración 12 meses, a contar dende a comunicación a Tragsa da orde de execución
Obrigas económicas 87.500,00 € (2017), 58.301,93 € (2018)

 

poio na xestión de expedientes de incorporación de predios de terceiros, arrendamento e inspeccións de campo de predios do Banco de Terras de Galicia
Entidade encomendada Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA, SME, MP (TRAGSATEC)
Data da sinatura 18/05/2017
Duración Catorce meses, a contar dende o 1 de xuño de 2017 (inclusive)
Obrigas económicas 156.416,43 € (2017), 94.901,44 € (2018)

 

Limpeza dun vertido incontrolado na parcela 27027C006014420000DD no concello de Lourenzá que forma parte do Banco de Terras de Galicia
Entidade encomendada Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA)
Data da sinatura 07/12/2016
Duración Ata o 16/12/2016
Obrigas económicas 9.635,26 €

 

Inspección de campo do Banco de Terras de Galicia
Entidade encomendada Empresa de Tecnoloxías e Servizos Agrarios SA (TRAGSATEC)
Data da sinatura 05/10/2016
Duración Sete meses contados dende o día 13 de outubro de 2016 (inclusive)
Obrigas económicas 19.800,00 € (2016), 47.682,67 € (2017)

 

Apoio á selección de estratexias de desenvolvemento local e á selección de GDR
Entidade encomendada Empresa de Tecnoloxías e Servizos Agrarios SA (TRAGSATEC)
Data da sinatura 20/07/2016
Duración Ata 30/10/2016  
Obrigas económicas 52.349,28 €

 

Actuacións de inspección, mantemento e mellora de predios incorporados ao Banco de Terras de Galicia
Entidade encomendada Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA)
Data da sinatura 10/12/2015
Duración 9 meses a contar dende o 18 de xaneiro de 2016, ou ate o esgotamento do orzamento se este se produce antes
Obrigas económicas 19.341,64 €

 

Apoio na xestión de expedientes do Banco de Terras de Galicia
Entidade encomendada Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA)
Data da sinatura 10/12/2015
Duración 9 meses a contar desde o 18 de xaneiro de 2016, ou ata o esgotamento do orzamento
Obrigas económicas 149.781,39 €

 

Apoio técnico e administrativo na xestión de expedientes tramitados ao abeiro da resolución  de Agader de 20 de decembro de 2013 (DOG 27/12/2013)
Entidade encomendada Empresa de Tecnoloxías e Servizos Agrarios SA (TRAGSATEC)
Data da sinatura 07/10/2015
Duración Ata o 31/12/2015
Obrigas económicas 34.179,44 €

 

Arquivo da documentación procedente das fundacións para o desenvolvemento das comarcas de Galicia e da documentación xerada no marco da inicitiva comunitaria Leader e dos programas Proder e Agader, no Arquivo de Galicia
Entidade encomendada Empresa de Tecnoloxías de Servizos Agrarios SA (TRAGSATEC)
Data da sinatura 24/07/2015
Duración Ata o 31/12/2015
Obrigas económicas 105.095,50 €

 

Actuacións de inspección, mantemento e mellora de predios incorporados ao Banco de Terras de Galicia
Entidade encomendada Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA)
Data da sinatura 27/08/2015
Duración Ata 31/12/2015
Obrigas económicas 29.955,35 €

 

Realizar o seguimento e avaliación dos Plans de Zona no marco do primeiro Programa de Desenvolvemento Rural Sustentable 2010-2014
Entidade encomendada Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA)
Data da sinatura 15/06/2015
Duración Ata 31/12/2016
Obrigas económicas 97.692,38 €

 

Apoio na xestión patrimonial dos predios integrantes do Banco de Terras de Galicia, na súa incorporación e retirada na súa cesión temporal e no seguimento da mesma
Entidade encomendada Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA)
Data da sinatura 29/04/2015
Duración Ata 31/12/2015
Obrigas económicas 97.868.00 €

 

Organización e almacenaxe de documentación administrativa do arquivo de Galicia
Entidade encomendada Empresa de Tecnoloxías e Servizos Agrarios SA (TRAGSATEC)
Data da sinatura 21/10/2014
Duración Ata 31/12/2014
Obrigas económicas 36.343.32 €

 

Actuacións de mantemento e mellora de predios incorporados ao Banco de Terras de Galicia
Entidade encomendada Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA)
Data da sinatura 16/10/2014
Duración Ata o 31/12/2014
Obrigas económicas 14.999,99 €

 

Apoio técnico e administrativo na tramitación de expedientes tramitados ao abeiro da resolución 20 de decembro de 2013 (DOG 27/12/2013)
Entidade encomendada Empresa de Tecnoloxías e Servizos Agrarios SA (TRAGSATEC)
Data da sinatura 05/11/2014
Duración Ata 31/12/2014
Obrigas económicas 34.731,39 €

 

Tramitación de expedientes de cesión temporal de predios integrantes do Banco de Terras de Galicia, para fins agrícolas e gandeiros
Entidade encomendada Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA)
Data da sinatura 14/04/2014
Duración Ata 31/12/2014
Obrigas económicas 74.082,98 €

 

Apoio á tramitación de expedientes de cesión temporal de predios integrantes do Banco de Terras de Galicia
Entidade encomendada Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA)
Data da sinatura 13/03/2014
Duración Ata 31/12/2014
Obrigas económicas 36.990,18 €

 

Actualización de 2.000 bens que constitúen masa común no Banco de Terras de Galicia e para a xestión do procedemento expropiatorio que afecta a 300 predios
Entidade encomendada Empresa Pública de Servizos Agrarios Galega, S.A.
Data da sinatura 13/03/2014
Duración 31/12/2017
Obrigas económicas 37.054,31 €