Datos principais

A continuación amósanse os datos do total de parcelas, titularidade e prezos medios de arrendamento do Banco de Terras, actualizados ao 10 de xullo de 2023.

 

Total de parcelas no Banco de Terras
Provincia Nº parcelas Sup. (ha) Media (ha)
A Coruña 3.831 1.988,26 0,52
Lugo 2.783 1.826,53 0,66
Ourense 4.564 1.518,86 0,33
Pontevedra 1.705 504,67 0,30
Galicia 12.883 5.838,32 0,45
Prezos medios (€)
Provincia Por parcela Por hectárea (ha)
A Coruña 65,49 126,19
Lugo 74,89 114,11
Ourense 28,07 84,33
Pontevedra 40,27 136,07
Galicia 50,92 112,37

 

 Total de parcelas no Banco de Terras (Desagregación por titularidade)
Provincia Propiedade de Agader Propiedade de terceiros Convenios descoñecidos
Nº parcelas Sup. (ha) Sup. media (ha) Nº parcelas Sup. (ha) Sup. media (ha) Nº parcelas Sup. (ha) Sup. media (ha)
A Coruña 3.658 1.627,64 0,44 127 261,19 2,06 46 99,43 2,16
Lugo 2.068 1.596,80 0,77 708 222,58 0,31 7 7,14 1,02
Ourense 1.973 695,92 0,35 2.581 688,36 0,27 10 1,39 0,14
Pontevedra 1.584 406,23 0,26 120 98,26 0,82 1 0,19 0,19
Galicia 9.283 4.326,59 0,47 3.536 1.270,39 0,36 64 108,15 1,69

 

Desagregación por estado de arrendamento
Provincia Arrendada En proceso de arrendamento Dispoñible Non arrendable Outras causas
Nº parcelas Sup. (ha) Nº parcelas Sup. (ha) Nº parcelas Sup. (ha) Nº parcelas Sup. (ha) Nº parcelas Sup. (ha)
A Coruña 728 621,49 323 222,83 1.872 426,51 901 713,3 7 4,13
Lugo 881 571,58 243 323,29 1.151 497,18 477 427,25 31 7,24
Ourense 2.201 699,17 127 72,86 1.657 501,82 579 245 0 0
Pontevedra 155 71,47 115 57,75 1.095 226,24 340 149,2 0 0
Galicia 3.965 1.964 808 676,73 5.775 1.652 2.297 1.535 38 11
Parcelas non arrendables: por ter unha construción, un depósito, por estar solicitadas para cesión a concellos ou por causas similares
Outras causas: parcelas en proceso de incorporación, depuración de datos ou pendentes de inspección

 

Desagregación por estado de arrendamento
Estado Nº de parcelas Superficie (ha) Superficie media (ha)
Total % %s / Parcelas efectivas Total % %s / Parcelas efectivas
Arrendada 3.965 30,78% 37,59% 1.963,71 33,63% 45,75% 0,50
En proceso de arrendamento 808 6,27% 7,66% 676,73 11,59% 15,77% 0,84
Dispoñible 5.775 44,83% 54,75% 1.651,75 28,29% 38,48% 0,29
Non arrendable 2.297 17,83% - 1.534,75 26,29% - 0,67
Outro 38 0,29% - 11 0,19% - 0,30
Galicia 12.883     5.838,31     0,45

 

Acumulado efectivo (Arrendada + en proceso)

Parcelas          45,25%

Superficie       61,52%

 

Número de parcelas por parroquia

Número de parcelas por parroquia

 

Superficie por parroquia (hectáreas)

Número de hectáreas de superficie por parroquia

 

Parcelas por tipo de titularidade

Número de parcelas por tipo de titularidade

Mapas das parcelas

Número de parcelas por parroquiaNúmero de hectáreas de superficie por parroquiaNúmero de parcelas por tipo de titularidade