Datos principais

A continuación amósanse os datos do total de fincas, titularidade e prezos medios de arrendamento do Banco de Terras, actualizados ao 20 de setembro de 2021.

 

Total de fincas no Banco de Terras
Provincia Nº fincas Sup. (ha) Media (ha)
A Coruña 4.755 2.326,45 0,49
Lugo 2.994 1.968,06 0,66
Ourense 3.114 1.463,93 0,47
Pontevedra 1.683 566,05 0,34
Galicia 12.546 6.324,49 0,50

 

 Total de fincas no Banco de Terras (Desagregación por titularidade)
Provincia Propiedade de Agader Propiedade de terceiros Convenios descoñecidos
Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha) Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha) Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha)
A Coruña 4.559 1.942,86 0,43 146 274,31 1,88 50 109,28 2,19
Lugo 2.239 1.674,80 0,75 746 284,79 0,38 9 8,47 0,94
Ourense 2.168 763,12 0,35 934 699,33 0,75 12 1,48 0,12
Pontevedra 1.556 417,45 0,27 126 148,41 1,18 1 0,19 0,19
Galicia 10.522 4.798,23 0,46 1.952 1.406,84 0,72 72 119,42 1,66

 

Prezos medios (€)
Provincia Por finca Por hectárea (ha)
A Coruña 63 130
Lugo 75 113
Ourense 42 90
Pontevedra 43 127
Galicia 58 115

 

Desagregación por estado de arrendamento
Provincia Arrendada En proceso de arrendamento Dispoñible Non arrendable Outras causas
Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha)
A Coruña 704 597,77 524 408,34 1.848 389,39 765 615,55 914 315,40
Lugo 964 623,87 264 422,56 1.128 487,89 395 301,08 243 132,65
Ourense 682 652,84 100 50,97 1.563 460,24 428 213,23 341 86,66
Pontevedra 147 117,71 175 119,06 1.095 226,98 223 77,62 43 24,68
Galicia 2.497 1.992,19 1.063 1.000,92 5.634 1.564,50 1.811 1.207,48 1.541 559,39
Fincas non arrendables: por ter unha construción, un depósito, por estar solicitadas para cesión a concellos ou por causas similares
Outras causas: fincas en proceso de incorporación, depuración de datos ou pendentes de inspección

 

Estado de arrendamento acumulado
Estado Nº de fincas Superficie (ha) Superficie media (ha)
Total % %s / Parcelas efectivas Total % %s / Parcelas efectivas
Arrendada 2.497 19,90% 27,16% 1.992,19 31,50% 43,71% 0,80
En proceso de arrendamento 1.063 8,47% 11,56% 1.000,92 15,83% 21,96% 0,94
Dispoñible 5.634 44,91% 61,28% 1.564,50 24,74% 34,33% 0,28
Non arrendable 1.811 14,43% - 1.207,48 19,09% - 0,67
Outro 1.541 12,28% - 559,39 8,84% - 0,36
Galicia 12.546     6.324,49     0,50

 

Acumulado efectivo (Arrendada + en proceso)

Parcelas          37,75%

Superficie       63,16%

 

Total de fincas no Banco de Terras (setembro 2018)
Provincia Propiedade de Agader Propiedade de terceiros Convenios descoñecidos
Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha)
A Coruña 3.675 1.681,89 146 280,91 52 111,95
Lugo 1.961 1.475,49 323 239,53 9 8,60
Ourense 1.935 707,21 425 226,02 12 1,48
Pontevedra 1.425 355,77 121 150,87 1 0,19
Galicia 8.996 4.220,36 1.015 897,33 74 122,22

 

Total de fincas no Banco de Terras (abril 2019)
Provincia Propiedade de Agader Propiedade de terceiros Convenios descoñecidos
Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha) Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha) Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha)
A Coruña 4.567 1.951,14 0,43 138 265,27 1,92 50 109,28 2,19
Lugo 2.232 1.671,51 0,75 717 264,26 0,37 9 8,47 0,94
Ourense 2.117 755,16 0,36 861 523,17 0,61 12 1,48 0,12
Pontevedra 1.556 417,50 0,27 111 138,47 1,25 1 0,19 0,19
Galicia 10.472 4.795,31 0,46 1.827 1.191,18 0,65 72 119,42 1,66

 

 

Número de parcelas por parroquia

Número de parcelas por parroquia

 

 

Superficie por parroquia (hectáreas)

Número de hectáreas de superficie por parroquia

 

 

Parcelas por tipo de titularidade

Número de parcelas por tipo de titularidade