Datos principais

A continuación amósanse os datos do total de fincas, titularidade e prezos medios de arrendamento do Banco de Terras, actualizados a 13 de decembro de 2018.

 

Total de fincas no Banco de Terras
Provincia Nº fincas Sup. (ha) Media (ha)
A Coruña 3.870 2.067,87 0,53
Lugo 2.349 1.720,68 0,73
Ourense 2.436 968,47 0,40
Pontevedra 1.547 506,70 0,33
Galicia 10.202 5.263,72 0,52

 

Total de fincas no Banco de Terras
Provincia Propiedade de Agader Propiedade de terceiros Convenios descoñecidos
Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha)
A Coruña 3.676 1.682,70 142 273,23 52 111,94
Lugo 1.961 1.475,49 379 236,59 9 8,60
Ourense 1.961 713,54 463 253,45 12 1,48
Pontevedra 1.425 355,64 121 150,87 1 0,19
Galicia 9.023 4.227,38 1.105 914,13 74 122,21

 

Prezo medio (€)
Provincia Por finca Por hectárea (ha)
A Coruña 67 125
Lugo 84 115
Ourense 42 105
Pontevedra 42 129
Galicia 61 118

 

Desagregación por estado de arrendamento
Provincia Arrendada En proceso de arrendamento Dispoñible Non arrendable Outras causas
Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha)
A Coruña 553 454,94 754 545,27 1.318 258,93 516 520,70 729 288,04
Lugo 490 508,56 271 389,04 814 339,02 456 291,21 318 192,85
Ourense 349 286,27 181 102,28 1.324 388,88 239 97,44 343 93,60
Pontevedra 134 126,55 213 124,49 886 140,09 157 79,53 157 36,03
Galicia 1.526 1.376,32 1.419 1.161,07 4.342 1.126,92 1.368 988,88 1.547 610,53
Fincas non arrendables: por teren unha construción, un depósito, por estaren solicitadas para cesión a concellos ou por causas similares
Outras causas: fincas en proceso de incorporación, depuración de datos ou pendentes de inspección

 

Evolución
Titularidade Decembro 2016 Decembro 2017 Decembro 2018
Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha)
Propiedade de Agader 11.283 4.805,56 11.106 4.682,88 9.023 4.227,38
Propiedade de terceiros 951 740,13 1.038 881,29 1.105 914,13
Convenio descoñecidos 87 141,16 80 134,99 74 122,21
Total 12.321 5.686,85 12.224 5.699,16 10.202 5.263,72

 

 

Número de parcelas por parroquia

Número de parcelas por parroquia

 

 

Superficie por parroquia (hectáreas)

Número de hectáreas de superficie por parroquia

 

 

Parcelas por tipo de titularidade

Número de parcelas por tipo de titularidade