Datos principais

A continuación amósanse os datos do total de fincas, titularidade e prezos medios de arrendamento do Banco de Terras, actualizados a 15 de agosto de 2019.

 

Total de fincas no Banco de Terras
Provincia Nº fincas Sup. (ha) Media (ha)
A Coruña 3.879 2.063,71 0,53
Lugo 2.551 1.818,36 0,71
Ourense 2.603 1.085,80 0,42
Pontevedra 1.537 494,04 0,32
Galicia 10.570 5.461,91 0,52

 

Total de fincas no Banco de Terras
Provincia Propiedade de Agader Propiedade de terceiros Convenios descoñecidos
Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha) Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha) Nº fincas Sup. (ha) Sup. media (ha)
A Coruña 3.680 1.677,42 0,46 147 274,50 1,87 52 111,79 2,15
Lugo 2.102 1.563,21 0,74 440 246,65 0,56 9 8,51 0,95
Ourense 1.963 714,51 0,36 628 369,82 0,59 12 1,48 0,12
Pontevedra 1.425 353,14 0,25 111 140,71 1,27 1 0,19 0,19
Galicia 9.170 4.308,27 0,47 1.326 1.031,67 0,78 74 121,96 1,65

 

Prezo medio (€)
Provincia Por finca Por hectárea (ha)
A Coruña 68 127
Lugo 83 116
Ourense 43 102
Pontevedra 42 131
Galicia 61 119

 

Desagregación por estado de arrendamento
Provincia Arrendada En proceso de arrendamento Dispoñible Non arrendable Outras causas
Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha)
A Coruña 568 464,79 648 498,29 1.440 288,06 537 545,17 686 267,40
Lugo 642 566,61 293 351,72 867 380,29 321 272,51 428 247,23
Ourense 387 308,38 152 101,68 1.381 389,46 368 199,04 315 87,24
Pontevedra 134 124,87 163 88,34 958 176,12 137 74,27 145 30,44
Galicia 1.731 1.464,66 1.256 1.040,04 4.646 1.233,92 1.363 1.090,99 1.574 632,30
Fincas non arrendables: por teren unha construción, un depósito, por estaren solicitadas para cesión a concellos ou por causas similares
Outras causas: fincas en proceso de incorporación, depuración de datos ou pendentes de inspección

 

Evolución
Titularidade Decembro 2016 Decembro 2017 Decembro 2018
Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha)
Propiedade de Agader 11.283 4.805,56 11.106 4.682,88 9.023 4.227,38
Propiedade de terceiros 951 740,13 1.038 881,29 1.105 914,13
Convenios descoñecidos 87 141,16 80 134,99 74 122,21
Total 12.321 5.686,85 12.224 5.699,16 10.202 5.263,72

 

 

Número de parcelas por parroquia

Número de parcelas por parroquia

 

 

Superficie por parroquia (hectáreas)

Número de hectáreas de superficie por parroquia

 

 

Parcelas por tipo de titularidade

Número de parcelas por tipo de titularidade