casos de éxito!
Concello de A Veiga
Concello de A Veiga
Recuperación con moito oficio
Concello: Veiga (A)
Provincia: Ourense
Descrición: Os tempos cambian, e con eles os xeitos de traballar, de face-las cousas.
Coñece as comarcas de Galicia
Buzón de iniciativas e suxestions