Pontevedra

Como ocorre nas demais cidades, a difusión do fenómeno urbano e a constante ampliación da área de influencia fan que espazos cada vez máis arredados se vaian incorporando á comarca urbana. É tamén a razón de ser da comarca e non as razóns históricas ou naturais que, aínda en caso de existir, se subordinan á anterior. Pontevedra estendeu a súa periferia urbana para os municipios limítrofes da ría (xa antes fusionara aos que rodeaban) e para Poio, e incorpora novos espazos ao proceso de expansión urbana da capital. Con menor intensidade, a cidade, nas súas diversas actividades, alcanzou os outros municipios do interior. Con todo, a influencia da urbanización, ao ser unha cidade de tamaño medio e moderado dinamismo, só alcanzou os fondos dos vales, e en todo caso os lugares situados ao longo das vías de comunicación, e quedaron na marxe as zonas montañosas. En consecuencia, na comarca urbana de Pontevedra, distínguense dúas zonas de características contrastadas. Por unha parte, o fondo da ría e o corredor polo que discorren as vías de comunicación principais, onde se produciu un claro proceso de periurbanización (a poboación deste sector supera os 124.000 habitantes). A outra zona é interior e de montaña, e esténdese en sentido ascendente desde a depresión, onde se aloxa a capital, ata os cumios da serra do Suído.

O elemento articulador de tan complexo e extenso territorio (ten 625 km2) é o río Lérez, e é precisamente no seu estuario, alí onde chegan as mareas, onde se localizou a cidade de Pontevedra igual que tantas outras cidades portuarias históricas. A capital é unha cidade pequena (case 83.000 habitantes), de función predominantemente terciaria (comercio e servizos administrativos) que foi industrializada nos anos 60 (celulosa, química, madeira), creando enclaves inadecuados desde o punto de vista ambiental. Estamos ante unha comarca que fundiu a modernidade da historia, aínda que os impactos da desordenada expansión edificatoria estean a producir importantes impactos ambientais que é necesario deter para que a harmonía cultural e paisaxística poida perpetuarse no futuro.

Nota: Na actualidade, o concello de Cotobade atópase fusionado co de Cerdedo, constituíndo o concello de Cerdedo-Cotobade, segundo o Decreto 134/2016, de 22 de setembro.

Comarca de Pontevedra en Galicia
Concellos da Comarca de Pontevedra