Proxectos de desenvolvemento rural

Ademais das súas actuacións regulares, Agader colabora con outras entidades en proxectos que considera innovadores, experimentais ou merecedores de apoio. Neste sentido, a Axencia participa, liderando ou cooperando, iniciativas como as que se mostran neste apartado.

 

grafico_proxectosdr.png