Xornadas sobre Desenvolvemento Rural e Turismo

Jornadas sobre Desarrollo Rural y Turismo

 

Apertura e introdución ás Xornadas 05-11-2019

 

Sesión 1

 

Saúdo e presentación

Miguel Ángel Perez Dubois, Director Xeral AGADER en representación de José González Vázquez,
Conselleiro do Medio Rural da Xunta de Galicia.

 

 

A política europea sobre o desenvolvmento rural. Novas prioridades

Tomás García Azcárate, Vice-Director do Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD- CSIC).

 

Apertura das xornadas

José González Vázquez, Conselleiro do Medio Rural da Xunta de Galicia en representación de
Alberto Nuñez Feijóo, Presidente Xunta de Galicia.

 

Sesión 2

 

Mesa redonda: Novos retos no mundo rural

Moderadora:

Belén Hernández Lafuente; Xerente do Consorcio de Santiago.

Intervienen:

Conselleiro do Medio Rural da Xunta de Galicia: José González Vázquez 
Vocal Asesor da Unidad de Apoyo, Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política
Forestal. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: Francisco Javier Adell Almazán
Profesor de Economía Aplicada na USC de Santiago de Compostela: Edelmiro López Iglesias 
Representante organiz. produtores: Higinio Mougán Bouzón - AGACA (Asoc. Gal. de Coop. Agrarias)

 

Sesión 3

 

O reto demográfico no mundo rural - presentación da Lei de Impulso Demográfico

Amparo González Méndez, Directora Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica,
Xunta de Galicia, en representación de Fabiola García Martínez, Conselleira de Política Social.

 

Introducción aos módulos

Miguel Ángel Perez Dubois, Director Xeral AGADER.

 

A. Desenvolvemento territorial - retos e oportunidades (LANDNET workshop)

Vilma Daugaliene, Presidenta LANDNET.

 

B. O Turismo - porta ao mundo rural

José Luis Maestro Castiñeiras, Director de Competitividade, Turismo de Galicia. Xunta de Galicia.

 

C. Da terra á Terra

Sol María Vázquez Abeal. Directora Xeral de Comercio e Consumo, e Manuel Rodríguez
Vázquez, Director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal). Xunta de Galicia.

 

D. Mulleres liderando no mundo rural

Susana López Abella, Secretaria Xeral de Igualdade e Mª Amparo González Méndez,
Directora Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Xunta de Galicia.

 

A estratexia galega de Cambio Climático e Enerxía 2050

Mª Cruz Ferreira Costa. Directora Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático,
Consellería do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Xunta de Galicia.

 

Preguntas e discusión

 

 

 

Debate técnico 06-11-2019

 

  A   TERRITORIAL DEVELOPMENT - CHALLENGES AND OPPORTUNITIES (LANDNET WORKSHOP)

Session 4A - Introduction to the causes of land abandonment and instruments to address it

 

Opening and overview of the programme

Morten Hartvigsen, FAO REU

 

Short introduction of FIG Commission 8

Marije Louwsma, Chair

 

Keynote presentation: Overview of the recent analysis about the root causes for land abandonment

Margarida Ambar, Portugal

 

Keynote presentation: Transversal instruments to address land abandonment

Luís Domínguez Castro, Jean Monnet Chair Ad Personam of European Integration History and
Territorial Cooperation at University of Vigo

 

Keynote presentation: The law for the recovery and enhancement of agroforestry areas:
innovative actions for promoting land use

Miguel Ángel Perez Dubois, AGADER (Agency for Rural Development), Galicia

 

Presentation: Land use planning in Galicia

Alfredo Fernández Ríos, Director of the Technical Department of Studies,
Institute for Territorial Studies (Xunta de Galicia)

 

Session 5A - Land abandonment and practical examples of combating it

 

Armenia case

Maxim Gorgan, FAO REU

 

Turkey case

Dr. Metin Turker, Ministry of Agriculture and Forestry

 

France case

Loïc Jegouzo, SAFER, and Michel Baylac, AEIAR

 

Serbia case

Nenad Gvozdenović, GIZ Serbia

 

North Macedonia case

Perica Ivanoski, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy

 

Questions and discussion

 

Session 6A - Linkage between land management and broader rural development

 

Keynote presentation: FAO approach on integrating land consolidation with local rural development

Morten Hartvigsen, FAO REU

 

Keynote presentation: How to develop rural areas in a SMART way?

Marije Louwsma, FIG Commission 8

 

Follow-up of the LANDNET workshop in Tallinn - development of generic digital tool
to support land consolidation

Maartje Lof, Dutch Kadaster

 

Presentation: Advance Terrafund’s SMART way to the rural world

Radoslav Manolov, Advance Terrafund REIT, and Kiril Stoyanov,
Union of Geodesists and Land Managers

 

Presentation: On the way to the rural world with private initiatives

Bozhana Stoeva & Richard Eberlin (bird)

(Proximamente irase engadindo o resto de contidos)