Documentación 2014-2020

Documentación xeral do programa

 

 
Documentación particular de cada GDR

 

GDR 1 - Terras de Miranda

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022.

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

23 11 2016

Resultado das entrevistas persoais do proceso de selección dun posto de xerente e outro de auxiliar administrativo/a.

Documentación

26 10 2016

Listaxe definitivo de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e outro de auxiliar administrativo/a.

Documentación

23 09 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de auxiliar administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

 

GDR 2 - Terra Chá

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

05 10 2016

Bases para a selección dos postos de xerente e técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 3 - Montes e Vales Orientais

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

31 08 2017

Publicación das puntuacións para a selección dun posto de técnico/a de turismo para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

06 07 2017

Bases para a selección dun posto de técnico/a de turismo para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

04 04 2017

Publicación das puntuacións para a selección dun posto de persoal administrativo para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

17 03 2017

Listaxe definitivo de admitidos para a selección dun posto de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

10 02 2017

Proceso de selección de persoal para un posto de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

29 12 2016

Listaxe definitiva das puntuacións obtidas no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a.

Documentación

12 12 2016

Listaxe definitiva de admitidos e data das probas previstas no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a.

Documentación

25 11 2016

Listaxe provisional de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a.

Documentación

03 11 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

 

GDR 4 - Comarca de Lugo

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

28 10 2021

Resultado das entrevistas e resultado final do proceso de selección do Xerente GDR4 Comarca de Lugo

 

26 10 2021

Resultado da proba escrita no proceso de selección do Xerente GDR4 Comarca de Lugo

Documentación

 

20 10 2021

Listaxe provisional admitidos/as no proceso de selección Xerente GDR4 Comarca de Lugo

07 10 2021

Convocatoria proceso de selección Xerente GDR4 Comarca de Lugo

Documentación

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

14 05 2021

Bases para a selección do posto de técnico correspondente ao GDR 04 "Comarca de Lugo", Leader de Galicia 2014-20.

 

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

14 12 2016

Publicación do resultado final do proceso para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a.

Documentación

29 11 2016

Resultado da proba escrita e convocatoria para a realización das entrevistas para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a.

23 09 2016

Bases para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

 

GDR 5 - Asociación Miño-Ulla

19 05 2023

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo 2014-2020

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

03 02 2017

Resultados finais do proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

01 02 2017

Resultado das entrevistas persoais no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020..

Documentación

27 01 2017

Publicación do resultado da proba escrita e convocatoria de entrevistas.

Documentación

17 01 2017

Listaxe definitivo de admitidos/as no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

09 01 2017

Listaxe provisional de admitidos ás probas do proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

05 12 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 6 - Ribeira Sacra-Courel

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

09 08 2016

Bases para a selección dos postos de director/a-xerente e técnico/a en desenvolvemento rural para a execución do programa Leader 2014-2020.

30 12 2016

Corrección de erros nas bases do proceso de selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

 

GDR 7 - Valdeorras

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

06 03 2019

Resultado final do proceso de selección dun posto de técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

21 02 2019

Resultados da proba de entrevista do proceso de selección dun posto de técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

12 02 2019

Resultados da proba escrita do proceso de selección dun posto de técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

05 02 2019

Listaxe definitivo de admitidos e convocatoria da proba do proceso de selección dun posto de técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

08 01 2019

Bases para a selección dun posto de técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

01 08 2018

Resolución pola que se modifica a autorización ao GDR 07 Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural Valdeorras para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

20 02 2017

Resultado da valoración de méritos e resultado final do proceso de selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

13 02 2017

Resultado da proba escrita do proceso de selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

02 02 2017

Listaxe definitiva de admitidos/as no proceso de selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

17 01 2017

Listaxe provisional de admitidos/as no proceso de selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

30 12 2016

Corrección de erros nas bases do proceso de selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

20 12 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

 

GDR 8 - Sil-Bibei-Navea

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

23 10 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 9 - Monteval

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

19 01 2017

Valoración de méritos, puntuacións das entrevistas e puntuacións finais do proceso de selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

01 01 2017

Listado de puntuacións do proceso de selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

27 12 2016

Publicación da listaxe definitiva de admitidos as probas para o proceso de selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

23 11 2016

Bases para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 10 - Limia-Arnoia

19 01 2023

Bases para a selección de persoal laboral da asociación Limia-Arnoia, para xestionar o programa Leader

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

19 12 2016

Puntuacións das fases A, B e C do proceso de selección dun posto de coordinador/a, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

12 12 2016

Listaxe definitiva de admitidos e data das probas previstas do proceso de selección dun posto de coordinador/a, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

08 11 2016

Bases para a selección dun posto de coordinador/a, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 11 - ADERCOU

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

27 10 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 12 - Carballiño-Ribeiro

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Corrección de erros da Resolución sobre a autorización ao GDR 12 Asociación Carballiño-Ribeiro para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

25 01 2017

Resultado das entrevistas persoais do proceso de selección dun posto de xerente e dous postos de técnicos/as para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

04 01 2017

Resultado da proba escrita e convocatoria ás entrevistas persoais do proceso de selección dun posto de xerente e dous postos de técnicos/as.

Documentación

20 12 2016

Listaxe definitiva de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e dous postos de técnicos/as.

Documentación

25 11 2016

Listaxe provisional de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e dous postos de técnicos/as.

Documentación

24 10 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e dous postos de técnicos/as para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 13 - Condado-Paradanta

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

24 04 2019

Resolución pola que se fai pública a puntuación provisional do procedemento de selección de persoal administrativo da Asociación de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta.

05 04 2019

Resolución pola que se fai pública a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas no procedemento de selección de personal administrativo da Asociación de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta.

26 03 2019

Resolución pola que se fai pública a relación provisional de persoas admitidas e excluídas no procedemento de selección de personal administrativo da Asociación de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta.

28 02 2019

Bases para a selección dunha praza de persoal administrativo para a execución do programa Leader 2014-2020.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

30 01 2017

Valoración dos méritos acreditados polos aspirantes do proceso selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020..

Documentación

19 01 2017

Resultado das entrevistas persoais do proceso selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

04 01 2017

Resultado da proba escrita e convocatoria das entrevistas persoais do proceso selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a.

Documentación

20 12 2016

Listaxe definitiva de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a.

Documentación

25 11 2016

Listaxe provisional de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a.

Documentación

31 10 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 14 - Baixo Miño

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

12 12 2016

Resultado definitivo de puntuacións finais do proceso de selección dun posto de xerente e outros dous postos de técnicos/as.

Documentación

25 11 2016

Resultado das entrevistas persoais do proceso de selección dun posto de xerente e outros dous postos de técnicos/as.

18 11 2016

Listaxe definitivo de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e outros dous postos de técnicos/as.

Documentación

09 10 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e dous de técnicos/as para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 15 - Pontevedra-Morrazo

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

20 03 2017

Resultado final do proceso de selección para os postos de persoal administrativo e técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

15 03 2017

Resultado da entrevista persoal e da fase de concurso para os postos de persoal administrativo e técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

10 03 2017

Convocatoria das entrevistas persoais para os postos de persoal administrativo e técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

27 02 2017

Convocatoria da proba escrita para os postos de persoal administrativo e técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

30 01 2017

Corrección de erro no resultado da nota definitiva no proceso de selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

25 01 2017

Corrección de erro no resultado da nota definitiva no proceso de selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

25 01 2017

Listaxe definitiva das persoas admitidas no proceso de selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.

19 01 2017

Resultado da entrevista persoal e valoración de méritos no proceso de selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.

26 12 2016

Listaxe definitiva de admitidos no proceso de selección dun posto de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

26 12 2016

Resultado da proba escrita no proceso de selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

22 12 2016

Listaxe definitiva de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente.

Documentación

19 12 2016

Listaxe provisional de admitidos/excluídos no proceso de selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

11 11 2016

Bases para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR16 - Terras de Pontevedra Norte

11 04 2023

Bases reguladoras para a selección de auxiliar administrativo.

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

10 01 2022

Publicación dos resultados da valoración de méritos e resultado final do proceso de selección de persoal.

Documentación

13 12 2021

Publicación dos resultados das entrevistas para o proceso de selección de persoal.

Documentación

02 12 2021

Publicación resultados proba escrita e convocatoria de entrevistas para o proceso de selección de persoal.

24 11 2021

Listaxe definitiva de persoas admitidas e convocatoria a proba escrita para o proceso de selección de persoal.

Documentación

09 11 2021

Bases reguladoras para a selección de persoal.

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

29 09 2016

Listaxe definitiva de persoal admitido.

Documentación

09 08 2016

Bases para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 17 - Salnés-Ulla-Umia

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

13 01 2017

Listaxe provisional de persoas admitidas/excluídas na selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

23 11 2016

Bases para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 18 - DELOA

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

14 05 2021

Listaxe definitivo de aspirantes para a selección dun posto de técnico/a.

Documentación

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

21 03 2018

Resultados definitivos do proceso de selección dun posto de persoal administrativo para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

13 03 2018

Resultados da baremación de méritos definitivos da proba escrita para a selección dun posto de persoal administrativo para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

09 03 2018

Resultados das entrevistas para a selección dun posto de persoal administrativo para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

02 03 2018

Resultados definitivos da proba escrita e acta da Resolución das impugnacións recibidas a dita proba para a selección dun posto de persoal administrativo para a execución do programa Leader 2014-2020.

27 02 2018

Acta da primeira fase do proceso, resultados da proba e modelo de respostas correctas para a selección dun posto de persoal administrativo para a execución do programa Leader 2014-2020.

19 02 2018

Listaxe provisional de aspirantes para a selección dun posto de persoal administrativo para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

01 02 2018

Bases para a selección dun posto de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

12 12 2016

Puntuacións finais do proceso do proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a.

Documentación

22 11 2016

Acta da comisión de selección e resultados da proba escrita no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a.

Documentación

11 11 2016

Listaxe definitivo de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a.

Documentación

17 10 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 19 - Terras de Compostela

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

20 12 2021

Corrección da data de realización do exame para o proceso de selección de persoal dun posto de Técnico/a.

Documentación

20 12 2021

Listado definitivo de persoas admitidas e convocatoria de exame para o proceso de selección de persoal dun posto de Técnico/a.

Documentación

15 12 2021

Listado provisional de persoas admitidas para o proceso de selección de persoal dun posto de Técnico/a.

Documentación

25 11 2021

Proceso de selección de persoal para cubrir un posto de Técnico/a.

Documentación

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

30 01 2017

Resultado das entrevistas persoais do proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

09 01 2017

Listaxe definitiva de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

19 12 2016

Listaxe provisional de admitidos/excluídos no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

22 11 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 20 - Ulla-Tambre-Mandeo

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

23 02 2017

Resultado definitivo do proceso de selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

22 05 2017

Valoración das entrevistas do proceso de selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

13 01 2017

Data das entrevistas e listaxe de notas/valoracións definitivas da proba escrita do proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

08 01 2017

Listaxe provisional das notas da proba escrita do proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020..

Documentación

19 12 2016

Listaxe provisional de admitidos/excluídos no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

05 12 2016

Comunicación da existencia dun erro detectado nos cadros de persoal do GDR 20.

Documentación

23 11 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 21 - Ordes

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

13 10 2016

Bases para a selección dun posto de director/a-xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 22 - Costa da Morte

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

06 02 2017

Puntuacións finais do proceso de selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

03 02 2017

Publicación dos resultados das entrevistas persoais.

27 01 2017

Publicación dos resultados da proba escrita e convocatoria de entrevistas.

19 01 2017

Listaxe definitiva de admitidos/as no proceso de selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

11 01 2017

Listaxe provisional de persoas admitidas ás probas para o proceso de selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

12 12 2016

Bases para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 23 - Mariñas-Betanzos

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

30 08 2017

Bases para a selección dun posto de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

15 03 2017

Resultado final para os postos de persoal administrativo e técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

27 02 2017

Listaxe definitiva de admitidos/as e excluidos/as para os postos de administrativo/a e técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

20 02 2017

Listaxes provisionais de admitidos/as para os postos administrativo/a e técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

18 01 2017

Bases para a selección dun posto de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

18 01 2017

Bases para a selección dun posto de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

13 10 2016

Bases para a selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

 

GDR 24 - Seitura22

30 03 2023

Resultados coas puntuacións finais, para a selección do Posto de Técnico da Asociación SEITURA22

Resultados da Fase A (Proba escrita) e da Fase B (Valoración de méritos), para a selección do Posto de Técnico da Asociación SEITURA22, e convocatoria de realización da Fase C entrevista curricular

Bases para a selección de persoal laboral da asociación Seitura 22, para xestionar o programa Leader

28 10 2022

Resolución sobre a concesión da axuda para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) con cargo á anualidade 2022

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

22 09 2016

Listaxe provisional de persoal admitido.

29 08 2016

Bases para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

        

Bases reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local e selección e recoñecemento dos GDR como entidades colaboradoras

Resolución do 11 de febreiro de 2016, pola que se publica o Acordo do 10 de febreiro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local, para a selección e recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión da medida Leader de Galicia e para a concesión da axuda preparatoria, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convoca o correspondente proceso de selección.

Documentación