Documentación 2014-2020

Documentación xeral do programa

 

 
Documentación particular de cada GDR

 

GDR 1 - Terras de Miranda

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

23 11 2016

Resultado das entrevistas persoais do proceso de selección dun posto de xerente e outro de auxiliar administrativo/a.

Documentación

26 10 2016

Listaxe definitivo de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e outro de auxiliar administrativo/a.

Documentación

23 09 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de auxiliar administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

 

GDR 2 - Terra Chá

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

05 10 2016

Bases para a selección dos postos de xerente e técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 3 - Montes e Vales Orientais

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

31 08 2017

Publicación das puntuacións para a selección dun posto de técnico/a de turismo para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

06 07 2017

Bases para a selección dun posto de técnico/a de turismo para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

04 04 2017

Publicación das puntuacións para a selección dun posto de persoal administrativo para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

17 03 2017

Listaxe definitivo de admitidos para a selección dun posto de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

10 02 2017

Proceso de selección de persoal para un posto de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

29 12 2016

Listaxe definitiva das puntuacións obtidas no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a.

Documentación

12 12 2016

Listaxe definitiva de admitidos e data das probas previstas no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a.

Documentación

25 11 2016

Listaxe provisional de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a.

Documentación

03 11 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

 

GDR 4 - Comarca de Lugo

20 10 2021

Listaxe provisional admitidos/as no proceso de selección Xerente GDR4 Comarca de Lugo

07 10 2021

Convocatoria proceso de selección Xerente GDR4 Comarca de Lugo

Documentación

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

14 05 2021

Bases para a selección do posto de técnico correspondente ao GDR 04 "Comarca de Lugo", Leader de Galicia 2014-20.

 

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

14 12 2016

Publicación do resultado final do proceso para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a.

Documentación

29 11 2016

Resultado da proba escrita e convocatoria para a realización das entrevistas para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a.

23 09 2016

Bases para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

 

GDR 5 - Asociación Miño-Ulla

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

03 02 2017

Resultados finais do proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

01 02 2017

Resultado das entrevistas persoais no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020..

Documentación

27 01 2017

Publicación do resultado da proba escrita e convocatoria de entrevistas.

Documentación

17 01 2017

Listaxe definitivo de admitidos/as no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

09 01 2017

Listaxe provisional de admitidos ás probas do proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

05 12 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 6 - Ribeira Sacra-Courel

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

09 08 2016

Bases para a selección dos postos de director/a-xerente e técnico/a en desenvolvemento rural para a execución do programa Leader 2014-2020.

30 12 2016

Corrección de erros nas bases do proceso de selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

 

GDR 7 - Valdeorras

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

06 03 2019

Resultado final do proceso de selección dun posto de técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

21 02 2019

Resultados da proba de entrevista do proceso de selección dun posto de técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

12 02 2019

Resultados da proba escrita do proceso de selección dun posto de técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

05 02 2019

Listaxe definitivo de admitidos e convocatoria da proba do proceso de selección dun posto de técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

08 01 2019

Bases para a selección dun posto de técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

01 08 2018

Resolución pola que se modifica a autorización ao GDR 07 Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural Valdeorras para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

20 02 2017

Resultado da valoración de méritos e resultado final do proceso de selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

13 02 2017

Resultado da proba escrita do proceso de selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

02 02 2017

Listaxe definitiva de admitidos/as no proceso de selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

17 01 2017

Listaxe provisional de admitidos/as no proceso de selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

30 12 2016

Corrección de erros nas bases do proceso de selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

20 12 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

 

GDR 8 - Sil-Bibei-Navea

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

23 10 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 9 - Monteval

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

19 01 2017

Valoración de méritos, puntuacións das entrevistas e puntuacións finais do proceso de selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

01 01 2017

Listado de puntuacións do proceso de selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

27 12 2016

Publicación da listaxe definitiva de admitidos as probas para o proceso de selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

23 11 2016

Bases para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 10 - Limia-Arnoia

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

19 12 2016

Puntuacións das fases A, B e C do proceso de selección dun posto de coordinador/a, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

12 12 2016

Listaxe definitiva de admitidos e data das probas previstas do proceso de selección dun posto de coordinador/a, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

08 11 2016

Bases para a selección dun posto de coordinador/a, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 11 - ADERCOU

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

27 10 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 12 - Carballiño-Ribeiro

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Corrección de erros da Resolución sobre a autorización ao GDR 12 Asociación Carballiño-Ribeiro para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

25 01 2017

Resultado das entrevistas persoais do proceso de selección dun posto de xerente e dous postos de técnicos/as para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

04 01 2017

Resultado da proba escrita e convocatoria ás entrevistas persoais do proceso de selección dun posto de xerente e dous postos de técnicos/as.

Documentación

20 12 2016

Listaxe definitiva de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e dous postos de técnicos/as.

Documentación

25 11 2016

Listaxe provisional de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e dous postos de técnicos/as.

Documentación

24 10 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e dous postos de técnicos/as para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 13 - Condado-Paradanta

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

24 04 2019

Resolución pola que se fai pública a puntuación provisional do procedemento de selección de persoal administrativo da Asociación de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta.

05 04 2019

Resolución pola que se fai pública a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas no procedemento de selección de personal administrativo da Asociación de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta.

26 03 2019

Resolución pola que se fai pública a relación provisional de persoas admitidas e excluídas no procedemento de selección de personal administrativo da Asociación de Desenvolvemento Rural Condado Paradanta.

28 02 2019

Bases para a selección dunha praza de persoal administrativo para a execución do programa Leader 2014-2020.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

30 01 2017

Valoración dos méritos acreditados polos aspirantes do proceso selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020..

Documentación

19 01 2017

Resultado das entrevistas persoais do proceso selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

04 01 2017

Resultado da proba escrita e convocatoria das entrevistas persoais do proceso selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a.

Documentación

20 12 2016

Listaxe definitiva de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a.

Documentación

25 11 2016

Listaxe provisional de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a.

Documentación

31 10 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 14 - Baixo Miño

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

12 12 2016

Resultado definitivo de puntuacións finais do proceso de selección dun posto de xerente e outros dous postos de técnicos/as.

Documentación

25 11 2016

Resultado das entrevistas persoais do proceso de selección dun posto de xerente e outros dous postos de técnicos/as.

18 11 2016

Listaxe definitivo de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e outros dous postos de técnicos/as.

Documentación

09 10 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e dous de técnicos/as para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 15 - Pontevedra-Morrazo

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

20 03 2017

Resultado final do proceso de selección para os postos de persoal administrativo e técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

15 03 2017

Resultado da entrevista persoal e da fase de concurso para os postos de persoal administrativo e técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

10 03 2017

Convocatoria das entrevistas persoais para os postos de persoal administrativo e técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

27 02 2017

Convocatoria da proba escrita para os postos de persoal administrativo e técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

30 01 2017

Corrección de erro no resultado da nota definitiva no proceso de selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

25 01 2017

Corrección de erro no resultado da nota definitiva no proceso de selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

25 01 2017

Listaxe definitiva das persoas admitidas no proceso de selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.

19 01 2017

Resultado da entrevista persoal e valoración de méritos no proceso de selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.

26 12 2016

Listaxe definitiva de admitidos no proceso de selección dun posto de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

26 12 2016

Resultado da proba escrita no proceso de selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

22 12 2016

Listaxe definitiva de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente.

Documentación

19 12 2016

Listaxe provisional de admitidos/excluídos no proceso de selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

11 11 2016

Bases para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR16 - Terras de Pontevedra Norte

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

29 09 2016

Listaxe definitiva de persoal admitido.

Documentación

09 08 2016

Bases para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 17 - Salnés-Ulla-Umia

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

13 01 2017

Listaxe provisional de persoas admitidas/excluídas na selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

23 11 2016

Bases para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 18 - DELOA

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

14 05 2021

Listaxe definitivo de aspirantes para a selección dun posto de técnico/a.

Documentación

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

21 03 2018

Resultados definitivos do proceso de selección dun posto de persoal administrativo para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

13 03 2018

Resultados da baremación de méritos definitivos da proba escrita para a selección dun posto de persoal administrativo para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

09 03 2018

Resultados das entrevistas para a selección dun posto de persoal administrativo para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

02 03 2018

Resultados definitivos da proba escrita e acta da Resolución das impugnacións recibidas a dita proba para a selección dun posto de persoal administrativo para a execución do programa Leader 2014-2020.

27 02 2018

Acta da primeira fase do proceso, resultados da proba e modelo de respostas correctas para a selección dun posto de persoal administrativo para a execución do programa Leader 2014-2020.

19 02 2018

Listaxe provisional de aspirantes para a selección dun posto de persoal administrativo para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

01 02 2018

Bases para a selección dun posto de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

12 12 2016

Puntuacións finais do proceso do proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a.

Documentación

22 11 2016

Acta da comisión de selección e resultados da proba escrita no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a.

Documentación

11 11 2016

Listaxe definitivo de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a.

Documentación

17 10 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 19 - Terras de Compostela

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

30 01 2017

Resultado das entrevistas persoais do proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

09 01 2017

Listaxe definitiva de admitidos no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

19 12 2016

Listaxe provisional de admitidos/excluídos no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

22 11 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 20 - Ulla-Tambre-Mandeo

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

23 02 2017

Resultado definitivo do proceso de selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

22 05 2017

Valoración das entrevistas do proceso de selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

13 01 2017

Data das entrevistas e listaxe de notas/valoracións definitivas da proba escrita do proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

08 01 2017

Listaxe provisional das notas da proba escrita do proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020..

Documentación

19 12 2016

Listaxe provisional de admitidos/excluídos no proceso de selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

05 12 2016

Comunicación da existencia dun erro detectado nos cadros de persoal do GDR 20.

Documentación

23 11 2016

Bases para a selección dun posto de xerente e outro de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 21 - Ordes

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

13 10 2016

Bases para a selección dun posto de director/a-xerente e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 22 - Costa da Morte

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

06 02 2017

Puntuacións finais do proceso de selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

03 02 2017

Publicación dos resultados das entrevistas persoais.

27 01 2017

Publicación dos resultados da proba escrita e convocatoria de entrevistas.

19 01 2017

Listaxe definitiva de admitidos/as no proceso de selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

11 01 2017

Listaxe provisional de persoas admitidas ás probas para o proceso de selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

12 12 2016

Bases para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

 

GDR 23 - Mariñas-Betanzos

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

30 08 2017

Bases para a selección dun posto de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

15 03 2017

Resultado final para os postos de persoal administrativo e técnico para a execución do programa Leader 2014-2020.

27 02 2017

Listaxe definitiva de admitidos/as e excluidos/as para os postos de administrativo/a e técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

20 02 2017

Listaxes provisionais de admitidos/as para os postos administrativo/a e técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

18 01 2017

Bases para a selección dun posto de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

18 01 2017

Bases para a selección dun posto de técnico/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

13 10 2016

Bases para a selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.

Documentación

 

GDR 24 - Seitura22

24 06 2021

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2021.

06 05 2020

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2020.

09 05 2019

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2019.

01 08 2018

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4A) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4B), con cargo á anualidade 2018.

16 05 2017

Resolución sobre a autorización para os gastos correntes ou de funcionamento (submedida 19.4a) e para a autorización do importe máximo para gastos de animación (submedida 19.4b), con cargo á anualidade 2017.

Documentación

22 09 2016

Listaxe provisional de persoal admitido.

29 08 2016

Bases para a selección dun posto de xerente, outro de técnico/a e outro de administrativo/a para a execución do programa Leader 2014-2020.

        

Bases reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local e selección e recoñecemento dos GDR como entidades colaboradoras

Resolución do 11 de febreiro de 2016, pola que se publica o Acordo do 10 de febreiro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local, para a selección e recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión da medida Leader de Galicia e para a concesión da axuda preparatoria, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convoca o correspondente proceso de selección.

Documentación