Vostede está aquí

Axudas a Proxectos Dinamizadores


Neste intre non temos ningunha liña aberta de este tipo de axudas.
Preme aquí se desexas que te avisemos de vindeiras convocatorias

Neste intre non temos ningunha liña de axuda deste tipo co prazo pechado.
Preme aquí se desexas que te avisemos de vindeiras convocatorias

Neste intre non temos ningunha liña de axuda deste tipo coa convocatoria rematada.
Prema aquí se desexas que te avisemos de vindeiras convocatorias
Mellora de camiños 2014
Prazo de solicitude ata:
10/12/2014
Dirixido a:
Concellos
Porcentaxe máximo da axuda:
100%
PLAN MARCO: PROGRAMA DE MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL, FINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL. 20 11 2014

Resolución do 20 de novembro de 2014 pola que se aproba o Plan marco: Programa mellora de camiños de titularidade municipal 2014-2015, financiado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR de Galicia 2007-2013.

Documentos
Internet de banda larga vía satélite 2014
Prazo de solicitude ata:
30/09/2014
Dirixido a:
Persoas físicas e PEMES
Porcentaxe máximo da axuda:
100%
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA PARA O ANO 2014 (BANDA LARGA VÍA SATÉLITE) 25 03 2014

Resolución do 4 de agosto de 2014 pola que se modifica a Resolución do 14 de marzo de 2014 pola que se convocan subvencións para o ano 2014, en concorrencia non competitiva, para garantir o acceso á internet de banda larga vía satélite, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, así como para a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión.
Máis información >>

Resolución do 14 de marzo de 2014 pola que se convocan subvencións para o ano 2014, en concorrencia non competitiva, para garantir o acceso á internet de banda larga vía satélite, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, así como para a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión.
Máis información >>

Descargue os anexos máis abaixo ou na Sede Electrónica da Xunta baixo o identificador de procedemento MR704A (prema aquí).

Anexo I

Anexo II

Documentos
Equipamentos térmicos de biomasa 2014
Prazo de solicitude ata:
16/06/2014
Dirixido a:
Concellos, Sector Público Autonómico, Persoas Físicas ou Xurídicas sen ánimo de lucro, PEMES e as súas Agrupacións e Asociacións
Porcentaxe máximo da axuda:
100%
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA PARA PROXECTOS DE EQUIPAMENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA 15 05 2014

Resolución do 27 de novembro de 2014 pola que se publica o resultado do proceso de selección da convocatoria para subvencións a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para equipamentos térmicos de biomasa, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013.
Máis información >>

Resolución do 30 de outubro de 2014 pola que se modifica a Resolución do 8 de maio de 2014 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria para o ano 2014.
Máis información >>

Resolución do 12 de agosto de 2014 pola que se modifica a distribución entre créditos orzamentarios da Resolución do 8 de maio de 2014 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria para o ano 2014.
Máis información>>

Corrección de erros. Resolución do 8 de maio de 2014 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria para o ano 2014.
Máis información >>

Resolución do 8 de maio de 2014 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria para o ano 2014.
Máis información >>

Os formularios da solicitude só poderán ser cubertos e confirmados acudindo á aplicación informática dispoñible neste enlace:
Acceso á aplicación

Documentos
Promoción do uso das TIC 2014
Prazo de solicitude ata:
18/04/2014
Dirixido a:
Microempresas
Porcentaxe máximo da axuda:
50%
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA PROMOVIDOS POR MICROEMPRESAS PARA O USO DAS TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS PARA O PERÍODO 2012-2014 18 03 2014

Resolución do 27 de xuño de 2014 pola que se fai público o resultado do proceso de selección da convocatoria para subvencións a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia promovidos por microempresas para o uso das tecnoloxías da información e as comunicacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013. Convocatoria 2014.
Mais información >>

Resolución do 27 de febreiro de 2014 pola que se convocan para o ano 2014 as subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia promovidos por microempresas para o uso das tecnoloxías da información e as comunicacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013.
Mais información >>

Descargue os modelos de solicitude máis abaixo, no apartado Documentos, ou na Sede Electrónica da Xunta baixo o identificador de procedemento MR706A (prema aquí).

Documentos
Mellora de camiños 2013
Prazo de solicitude ata:
30/09/2013
Dirixido a:
Concellos
Porcentaxe máximo da axuda:
100%
PLAN MARCO: PROGRAMA DE MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL, FINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL 30 09 2013

Corrección de erros. Resolución do 13 de setembro de 2013 pola que se aproba o Plan marco Programa de mellora de camiños de titularidade municipal 2013-2014, financiado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR de Galicia 2007-2013
Máis información >>

Resolución do 13 de setembro de 2013 pola que se aproba o Plan marco Programa de mellora de camiños de titularidade municipal 2013-2014, financiado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR de Galicia 2007-2013.
Máis información >>

Documentos
Proxectos aforro enerxético
Prazo de solicitude ata:
19/09/2013
Dirixido a:
Concellos
Porcentaxe máximo da axuda:
100%
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA PARA PROXECTOS DE AFORRO ENERXÉTICO E FOMENTO DO USO DAS ENERXÍAS RENOVABLES PROMOVIDOS POLOS CONCELLOS 19 09 2013

Resolución do 20 de maio de 2014, pola que se modifica a Resolución do 5 de setembro de 2013 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables promovidos polos concellos, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria para o período 2013-2014.
Máis información >>

Resolución do 18 de marzo de 2014 pola que se fai público o resultado do proceso de selección da convocatoria para subvencións a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables promovidos polos concellos, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, correspondentes ao período 2013-2014.
Máis información >>

Resolución do 6 de marzo de 2014 pola que se modifica a Resolución do 5 de setembro de 2013 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables promovidos polos concellos, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria para o período 2013/14.
Máis información >>

Resolución do 5 de setembro de 2013 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables promovidos polos concellos, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria para o período 2013/14.
Máis información >>

Criterios de valoración para os expedientes da convocatoria de proxectos dinamizadores para aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables 2013-2014.
 

Documentos
Internet de banda larga vía satélite 2012
Prazo de solicitude ata:
31/10/2012
Dirixido a:
Persoas físicas e PEMES
Porcentaxe máximo da axuda:
100%
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA PARA O PERIODO 2012-2013 (BANDA LARGA VÍA SATÉLITE) 04 07 2012

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 29 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia non competitiva para garantir o acceso á internet de banda larga vía satélite, se regula a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2013.
Máis información >>

Resolución do 29 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia non competitiva para garantir o acceso á internet de banda larga vía satélite, se regula a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2013.
Máis información >>
Descargar Anexo III >>
Descargar Anexos IV e V >>

Nota aclaratoria

Táboas comparativas.
Máis información >>

Os Anexos III e IV, que se adxuntan, a pesares da marca “Válido só para efectos informativos”, serán considerados como válidos sempre e cando sexan cumplimentados convenientemente cos datos do solicitante.

Resolución do 13 de setembro 2013 pola que se fai público o resultado do proceso de selección dunha nova entidade colaboradora na xestión das subvencións para garantir o acceso á internet de banda larga vía satélite, cofinanciadas co Feader, en réxime de concorrencia non competitiva (procedemento administrativo MR704A).
Máis información >>

Resolución do 16 de xullo de 2013 pola que se fai público o resultado do proceso de selección das entidades colaboradoras na xestión das subvencións para garantir o acceso á internet de banda larga vía satélite, cofinanciadas co Feader, en réxime de concorrencia non competitiva (procedemento administrativo MR704A).
Máis información >>

Resolución do 11 de setembro de 2012 pola que se fai público o resultado do proceso de selección das entidades colaboradoras na xestión das subvencións para garantir o acceso á internet de banda larga vía satélite, cofinanciadas co FEADER, en réxime de concorrencia non competitiva (procedemento administrativo MR704A).
Máis información >>

Resolución do 25 de xuño de 2012 pola que se regula a selección das entidades colaboradoras na xestión das subvencións para garantir o acceso á internet de banda larga vía satélite, cofinanciadas co Feader en réxime de concorrencia non competitiva, e pola que se aproban as bases reguladoras das ditas subvencións e se convocan para o ano 2012.
Máis información >>

Promoción do uso das TIC 2012
Prazo de solicitude ata:
20/09/2012
Dirixido a:
Microempresas
Porcentaxe máximo da axuda:
50%
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA PROMOVIDOS POR MICROEMPRESAS PARA O USO DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS, CONVOCATORIA PARA O ANO 2013 20 08 2012

Resolución do 29 de xullo de 2013 pola que se fai público o resultado do proceso de selección da convocatoria para subvencións a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia promovidos por microempresas para o uso das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013. Convocatoria 2013.
Máis información >>
Anexos >>

Resolución do 22 de abril de 2013 pola que se modifican as bases reguladoras aprobadas mediante Resolución do 7 de agosto de 2012 e se convocan para o ano 2013 as subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia promovidos por microempresas para o uso das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013.
Máis información >>

Resolución do 7 de agosto de 2012 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia promovidos por microempresas para o uso das tecnoloxías da información e as comunicacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria para o ano 2012.
Máis información >>

Documentos
Mellora da calidade de vida no rural xuño 2012
Prazo de solicitude ata:
20/07/2012
Dirixido a:
Asociacións, Fundacións e Entidades Privadas sen ánimo de lucro, CVMMC, Asociacións e Confederacións de Empresarios
Porcentaxe máximo da axuda:
75%
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA PARA O PERIODO 2012-2013 (ASOCIACIÓNS E CMVMC) 06 06 2012

Resolución do 22 de marzo de 2013 pola que se fai público o resultado do proceso de selección da convocatoria para subvencións a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia correspondentes ao período 2012/13.
Resolución >>
Anexos >>

Resolución do 12 de febreiro de 2013 pola que se modifica a Resolución do 11 de maio de 2012 pola que se convocan para o período 2012/13 as subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013.
Máis información >>

Resolución do 11 de maio de 2012 pola que convocan para o período 2012-2013 as subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013.
Máis información >>

Resolución do 23 de maio de 2011 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria para o período 2011-2012.
Máis información >>

Documentos
Mellora da calidade de vida no rural abril 2012
Prazo de solicitude ata:
07/06/2012
Dirixido a:
Concellos e Mancomunidades de Concellos
Porcentaxe máximo da axuda:
100%
SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA PERIODO 2012-2013 26 04 2012

Resolución do 8 de outubro de 2012 pola que se fai público o resultado do proceso de selección da convocatoria para subvencións a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia, promovidos polos concellos e mancomunidades de concellos, correspondentes ao período 2012-2013, e se modifica o prazo de execución e xustificación.
Máis información >>

Anexos

Resolución do 9 de abril de 2012 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia promovidos polos concellos e mancomunidades de concellos, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria para o período 2012-2013.
Máis información >>

 Instruccións DIN 1/2012 e DIN 2/2012

 Criterios de Valoración

  •   Criterios de valoración para os expedientes da convocatoria de proxectos dinamizadores de concellos 2012-2013
Documentos