Novas

27.12.2019
Agader aproba as bases reguladoras das axudas ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), no marco do PDR Galicia 2014-2020
Resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se publica o Acordo do 13 de decembro de 2019 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas con Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR) (código de procedemento MR701D).