Novas

29.10.2021
Ampliación e redistribución de dotación orzamentaria de convocatoria para execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2
Resolución do 20 de outubro de 2021 pola que se amplía e se redistribúe a dotación orzamentaria da Resolución do 26 de abril de 2021 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2021 e 2022, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.