Novas

18.10.2021
Anuncio do 1 de outubro de 2021 sobre a cesión temporal de predios do Banco de Terras de Galicia
Anuncio do 1 de outubro de 2021 polo que se notifica unha proposta de resolución relativa ao procedemento de cesión temporal de predios do Banco de Terras de Galicia