Novas

29.08.2016
Bases para a selección de persoal laboral da Asociación SEITURA22 Ferrol, Eume, Ortegal, Miño e Vilarmaior
Bases para a selección dun/ha director/a-xerente, un/ha administrativo/a e dous técnicos/as para a execución do programa LEADER 2014-2020, do Grupo de Desenvolvemento Rural SEITURA22 Ferrol-Eume-Ortegal-Miño-Vilarmaior.