Novas

09.10.2018
Convocatoria de subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da medida Leader (submedida 19.3), para as anualidades 2018 e 2019
Resolución do 24 de setembro de 2018 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.3 (cooperación no ámbito de Leader), da medida Leader do programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2018 e 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.