Novas

15.07.2016
Expediente de declaración de perda do dereito ao cobramento de subvención
Anuncio do 1 de xullo de 2016 polo que se notifica o acordo de inicio do expediente de declaración de perda do dereito ao cobramento da subvención concedida ao proxecto L13-41300-18-0168.