Novas

28.09.2015
Modificación de datas finais do calendario de xestión do programa Leader-Galicia 2007-2013
Resolución do director xeral de Agader de modificación de datas finais do calendario de xestión do programa Leader-Galicia 2007-2013.