Novas

05.02.2020
Notificación de resolución de cesión temporal de predios
Anuncio do 16 de xaneiro de 2020 polo que se notifica a varias persoas interesadas a resolución de cesión temporal de predios con vocación agraria e o requirimento de documentación.