Novas

28.10.2021
Proposta de resolución relativa ao procedemento de cesión temporal de predios do Banco de Terras de Galicia
Anuncio do 15 de outubro de 2021 polo que se notifica a proposta de resolución relativa ao procedemento de cesión temporal de predios do Banco de Terras de Galicia.