Novas

01.06.2020
Reinicio do período de arrendamento de predios
Reiníciase o período de arrendamentos de predios do Banco de Terras de Galicia, suspendido por mor do coronavirus. O novo prazo rematará o día 20 de xullo próximo. Para ser atendidas presencialmente, as persoas solicitantes deberán obter unha cita previa chamando ao teléfono 881997193 de luns a venres de 9:00 a 14:00 h.