Novas

31.03.2016
Relación de expedientes subvencionados no Programa Leader de Galicia 2007-2013
Resolución do 20 de decembro de 2013, do director xeral de Agader, pola que se aproba o novo marco financeiro do Programa Leader Galicia 2007‐2013, cofinanciado con Feader, e modifícanse as bases reguladoras para a selección de programas de desenvolvemento rural e para a selección e o recoñecemento de entidades colaboradoras na xestión do Programa Leader Galicia 2007‐2013, aprobadas polo Acordo do Consello de Dirección de Agader do 30 de maio de 2008.