Novas

18.02.2021
Resolución da cualificación definitiva e elevación de proposta de candidato do proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo
Resolución do 18 de febreiro do 2021 do tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo na Axencia galega de desenvolvemento rural (subdirector de Relación cos Grupos de Desenvolvemento Rural), convocado por resolución de 21.12.2020, publicada no DOG nº 257, do mércores 23.12.2020, coa resolución da cualificación definitiva e elevación de proposta de candidato.