Novas

13.01.2021
Resolución pola que se nomea o tribunal de selección de persoal directivo para o posto de subdirector/a de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural
Convocado o proceso selectivo para a provisión mediante contrato de alta dirección do posto de persoal directivo de subdirector/a de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) por Resolución do 21 de decembro de 2020 (DOG núm. 257, do 23 de decembro), de conformidade co Regulamento da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), aprobado polo Decreto 78/2001, do 6 de abril (DOG nº 77, do 20 de abril), e en virtude do Acordo do presidente de Agader, do 27 de novembro de 2020