Vostede está aquí

Novas

21.03.2016
Acordo de cesión en propiedade dun inmoble situado no concello de Coirós
Resolución do 18 de febreiro de 2016 pola que se fai público o acordo de cesión en propiedade, mediante adxudicación directa e a título gratuíto, dun inmoble situado no concello de Coirós.
21.03.2016
Acordo de cesión en propiedade dun inmoble situado no concello de Coirós
Resolución do 18 de febreiro de 2016 pola que se fai público o acordo de cesión en propiedade, mediante adxudicación directa e a título gratuíto, dun inmoble situado no concello de Coirós.
18.03.2016
Acordo de cesión en propiedade dun inmoble situado no concello de Cualedro
Resolución do 24 de febreiro de 2016 pola que se fai público o acordo de cesión en propiedade, mediante adxudicación directa e a título gratuíto, dun inmoble situado no concello de Cualedro.
02.03.2016
Bases reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local, selección e recoñecemento dos GDR como entidades colaboradoras
Resolución do 11 de febreiro de 2016, pola que se publica o Acordo do 10 de febreiro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local, para a selección e recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión da medida Leader de Galicia e para a concesión da axuda preparatoria, cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convoca o correspondente proceso de selección.

Páxinas