Vostede está aquí

Novas

25.08.2015
Concesión de prórroga para expedientes do programa Leader Galicia 2007-2013
Resolución de concesión de prórroga para expedientes do programa Leader Galicia 2007-2013 en situación de adxudicación parcial de fondos (30/10/2015).
16.07.2015
Aprobación do modelo normalizado do contrato de arrendamento de predio rústico
Acordo do 15 de xullo de 2015 pola que se aproba o modelo normalizado do contrato de arrendamento de predio rústico con destino ou aproveitamento agrícola, pecuario ou forestal.
26.06.2015
Acordo de cesión en propiedade dun inmoble situado no concello de Vedra
Resolución do 15 de xuño de 2015 pola que se fai público o acordo de cesión en propiedade, mediante adxudicación directa e a título gratuíto, dun inmoble situado no concello de Vedra.
06.05.2015
Acordo de cesión en propiedade dun inmoble situado no concello de Vedra
Resolución do 23 de abril de 2015 pola que se fai público o acordo de cesión en propiedade, mediante adxudicación directa e a título gratuíto, dun inmoble situado no concello de Vedra.

Páxinas