Convenio e ligazóns de interese

Convenio

Convenio específico entre o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e a Comunidade Autónoma de Galicia para a execución, seguimento e avaliación das accións incluidas nos plans de zona das súas zonas rurais.
Máis información >> (en castelán)

 

Ligazóns de interese

· Lei 45/2007, do 13 de decembro, de desenvolvemento sostible do medio rural (en castelán).
· Programa de desenvolvemento rural sostible 2010-2014 e Real decreto 705/2010, de 4 de xuño, que o aproba (en castelán).
· Listado dos concellos integrados en cada zona (en castelán).
· Acordo do consello de dirección de AGADER polo que se determina a composición dos consellos de zona de Galicia.