18.05.2018
Novena edición Premios Agader
Coa finalidade de premiar aquelas iniciativas que, no seo da comunidade autónoma de Galicia, contribuan de xeito singular á promoción do medio rural e á xeración dunha sociedade máis dinámica e cohesionada, convócase a novena edición dos Premios Agader ás Iniciativas de Desenvolvemento Rural.
15.05.2018
Reunión Observatorio da mobilidade e o mercado da terra de Galicia
A reunión de hoxe, celebrada na sede de Agader, foi unha reunión de carácter técnico na que estiveron presentes representantes do Instituto de Estudos do Territorio, Axencia Tributaria de Galicia, Fundación Juana de Vega, Universidade de Santiago de Compostela, Instituto Galego de Estatística e da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, ao abeiro do convenio de colaboración para a observación da mobilidade e o mercado da terra de Galicia.
15.05.2018
Resolución do 3 de maio de 2018 pola que se nomea o tribunal de selección de persoal directivo para o posto de subdirector/a de Planificación e Dinamización do Medio Rural