01.12.2017
O director xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural reuniuse cos responsables da Federación Galega de Municipios e Provincias para impulsar este programa, dotado cuns 16 millóns de euros para o período 2018-2019.
01.12.2017
Resolución do 23 de novembro de 2017 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 23 de novembro de 2017 polo que se modifica o Acordo do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.
29.11.2017
Entrega de títulos a concellos 29 de novembro de 2017
A conselleira Ángeles Vázquez presidiu o acto de entrega destes predios, procedentes de masas comúns de concentración parcelaria e que non son válidos para usos agrícolas, gandeiros ou forestais