21.04.2017
Extracto da Resolución do 6 de abril de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións a proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2017.
21.04.2017
Subvencións para a adquisición de maquinaria e equipamento
Resolución do 6 de abril de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2017.
04.04.2017
GDR 3 - Asociación de Desenvolvemento Rural Montes e Vales Orientais
Publicación das puntuacións para a selección dun posto de persoal administrativo para a execución do programa Leader 2014-2020.