23.02.2017
Resultado definitivo do proceso de selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.
22.02.2017
Valoración das entrevistas do proceso de selección dun posto de xerente para a execución do programa Leader 2014-2020.
22.02.2017
Resolución do 13 de febreiro de 2017 pola que se fai público o acordo de cesión en propiedade, mediante adxudicación directa e a título gratuíto, dun inmoble situado no concello de Baltar.