06.07.2018
Resolución do 2 de xullo de 2018 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 12 de decembro de 2017 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR de Galicia 2014-2020), para as anualidades 2018 e 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).
04.07.2018
Axudas non agrícolas no rural
O DOG publica hoxe a resolución pola que se dá publicidade ás subvencións da última convocatoria destas achegas, que xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.
04.07.2018
Resultado do proceso de selección da convocatoria de subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas.