Vostede está aquí

Novas

26.07.2017
Relación de proxectos subvencionados das axudas para a adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas
Relación de proxectos subvencionados ao abeiro da resolución do 6 de abril de 2017, pola que se aproban as bases reguladoras das axudas a proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas con Feader ao abeiro do PDR de Galicia 2014-2020 (Convocatoria de 2017).
21.07.2017
Ampliación do crédito e do prazo de xustificación das axudas para a adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas
Resolución do 17 de xullo de 2017 pola que se amplía o crédito e o prazo de xustificación das subvencións convocadas en réxime de concorrencia competitiva ao abeiro da Resolución do 6 de abril de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de adquisición de maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.
12.06.2017
Oitava edición dos Premios Agader Premios Agader
Coa finalidade de premiar aquelas iniciativas que, no seo da comunidade autónoma de Galicia, contribuan de xeito singular á promoción do medio rural e á xeración dunha sociedade máis dinámica e cohesionada, convócase a oitava edición dos Premios Agader ás Iniciativas de Desenvolvemento Rural.
12.06.2017
Acordo de cesión en propiedade dun inmoble situado no concello de Vedra
Resolución do 30 de maio de 2017 pola que se fai público o acordo de cesión en propiedade, mediante adxudicación directa e a título gratuíto, dun inmoble situado no concello de Vedra

Páxinas