Datos principais

A continuación amósanse os datos do total de fincas, titularidade e prezos medios de arrendamento do Banco de Terras, actualizados a 16 de febreiro de 2018.

 

Total de fincas no Banco de Terras
Provincia Nº fincas Sup. (ha) Media (ha)
A Coruña 3.950 2.103,64 0,53
Lugo 2.282 1.728,45 0,76
Ourense 2.281 900,14 0,39
Pontevedra 1.548 506,80 0,33
Galicia 10.061 5.239,03 0,52

 

Total de fincas no Banco de Terras
Provincia Propiedade de Agader Propiedade de terceiros Convenios descoñecidos
Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha)
A Coruña 3.678 1693,38 216 289,50 56 120,75
Lugo 1.961 1.485,23 312 234,62 9 8,60
Ourense 1.847 681,54 422 217,12 12 1,48
Pontevedra 1.426 355,75 121 150,87 1 0,19
Galicia 8.912 4.215,89 1.071 892,11 78 131,02

 

Prezo medio (€)
Provincia Por finca Por hectárea (ha)
A Coruña 66 125
Lugo 90 118
Ourense 43 108
Pontevedra 40 124
Galicia 62 120

 

Desagregación por estado de arrendamento
Provincia Arrendada En proceso de Dispoñible Non arrendable Outras causas
Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha) Nº fincas Sup. (ha)
A Coruña 495 666,62 955 600,02 1.238 247,19 526 294,62 736 295,19
Lugo 367 436,40 367 449,47 813 345,48 374 265,16 361 231,95
Ourense 299 244,48 217 132,73 1.319 365,94 193 74,86 253 82,13
Pontevedra 124 127,42 207 126,58 918 148,71 142 68,09 157 36,00
Galicia 1.285 1.474,92 1.746 1.308,80 4.288 1.107,32 1.235 702,72 1.507 645,27
Fincas non arrendables: por teren unha construción, un depósito, por estaren solicitadas para cesión a concellos ou por causas similares
Outras causas: fincas en proceso de incorporación, depuración de datos ou pendentes de inspección

 

 

Número de parcelas por parroquia

Número de parcelas por parroquia

 

 

Superficie por parroquia (hectáreas)

Número de hectáreas de superficie por parroquia

 

 

Parcelas por tipo de titularidade

Número de parcelas por tipo de titularidade