Información sobre convenios

Convenio

Data de sinatura

Importe

Razóns que impiden a concorrencia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e a Asociación Montañas do Courel para a concesión dunha subvención directa para a difusión, promoción e divulgación dos lugares de interese xeolóxica (Geosites) da candidatura a xeoparque mundial da UNESCO montañas do Courel: “Montañas do Courel a vista de dron”

04.11.2017

9.000,00 €

Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Cerdedo-Cotobade para a restauración da Ponte de San Lourenzo

06.10.2017

13.000,00 €

Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Cerdedo-Cotobade para a restauración da Ponte de Almofrei

06.10.2017

20.000,00 €

Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Rodeiro para a limpeza da Ponte Medieval

04.10.2017

26.000,00 €

Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello do Bolo para a restauración dun muíño do século XIX

04.10.2017

50.000,00 €

Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Vilarmaior para a humanización da Igrexa de Torres

03.10.2017

40.092,97 €

Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Vila de Cruces para a rehabilitación da Ponte da Carixa

03.10.2017

100.000,00 €

Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Quiroga para acondicionamento e humanización dos espazos públicos rurais de Pacios de Monelo e A Ribeira

03.10.2017

35.461,22 €

Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Mesía para a humanización do entorno do Castelo de Mesía

03.10.2017

35.264,82 €

Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Irixoa para o aproveitamento veciñal de enerxías alternativas

03.10.2017

94.432,03 €

Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Folgoso do Courel para a adquisición de material bibliográfico da curta cinematográfica Mouras

03.10.2017

3.000,00 €

Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello da Cañiza para o acondicionamento do antigo matadoiro para secadoiro de xamóns

03.10.2017

122.186,56 €

Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Cabanas para a mellora das infraestruturas de abastecemento de augas na Pedra do Couto

03.10.2017

37.852,89 €

Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Bóveda para a adaptación das antigas oficinas veterinarias das naves da feira de Rubián para local social

03.10.2017

60.000,00 €

Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello da Estrada para melloras do Centro Hípico do Mercado de Gando de Guimarei

02.10.2017

66.790,64 €

Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Ordes para a reparación e humanización do entorno do local social de Poulo

29.09.2017

60.496,64 €

Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Melide para substitución de cuberta e melloras en naves do recinto feiral de gando

22.09.2017

192.663,98 €

Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, a Axencia Turismo de Galicia,  a Secretaría Xeral da Presidencia e o Concello de Foz para a realización do proxecto “A Mariña virtual”

09.08.2017

100.000 €

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Convenio entre a Vicepresidencia e Cª de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, a Axencia Turismo de Galicia, a Secretaría Xeral da Presidencia e o Concello de Salvaterra de Miño para a realización do Museo de Enoloxía do condado de Tea (Centro de interpretación do viño)

02.08.2017

100.000 €

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Convenio entre a Consellería do Medio Rural, a Axencia Galega de Desenvolvemento rural, a Fundación Juana de Vega e a Universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento das fases 3 e 4 do proxecto “Mobilización produtiva de terras no Val de Lemos”

23.06.2017

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Agader e a Egap para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

04.01.2017

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Consellería do Medio Rural,  Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Fondo Galego de Garantía Agraria, Axencia Tributaria de Galicia, Instituto de Estudos do Territorio, Fundación Juana de Vega e Universidade de Santiago de Compostela

29.12.2016

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Grupo de Desenvolvemento Rural A Limia- Arnoia

13.12.2016

868.212,72 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación de Desenvolvemento Rural da Comarca de Ourense – ADERCOU

13.12.2016

692.950,72 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural Maiv-Baixo Miño

13.12.2016

689.671,68 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación Carballiño- Ribeiro

13.12.2016

738.924,36 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación para o Desenvolvemento Rural Comarca de Lugo

13.12.2016

692.950,72 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación de Desenvolvemento Rural Condado- Paradanta

13.12.2016

681.997,88 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación Costa da Morte GDR

13.12.2016

771.915,64 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación de Desarrollo Rural Deloa

13.12.2016

681.997,88 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos

13.12.2016

 

716.506,36 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación Miño- Ulla

13.12.2016

794.935,92 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación de Montes e Vales Orientais

13.12.2016

1.056.122,48 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación Monteval

13.12.2016

783.091,20 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes

13.12.2016

685.054,24 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra- Morrazo

13.12.2016

713.227,32 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación de Desenvolvemento Rural Terras de Pontevedra Norte

13.12.2016

842.114,12 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra – Courel

13.12.2016

994.222,00 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Grupo de Desenvolvemento Rural Sanlés-Ulla-Umia

13.12.2016

681.997,88 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Grupo de Desenvolvemento Rural Seitura 22

13.12.2016

744.478,68 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación para o Desenvolvemento Rural Sil-Bibei-Navea

13.12.2016

1.030.023,88 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación de Desenvolvemento Rural Terra Chá

13.12.2016

907.159,80 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación Terras de Miranda

13.12.2016

681.997,88 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural Valdeorras

13.12.2016

808.252,88 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Asociación Terras de Compostela

13.12.2016

681.997,88 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Ulla- Tambre- Mandeo

13.12.2016

740.195,84 € (importe máximo estimado)

Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Agader e a Axencia de Turismo de Galicia para coordinar actuacións con incidencia no sector turístico promovidas en Galicia no marco do PDR 2014-2020

17.06.2016

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Agader e a Egap para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

04.01.2016

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Agader e a Egap para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

02.01.2015

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Agader e ATRIGA para a execución do proxectos “propiedade, mobilidade de terras e valorización territorial”

25.03.2015

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Agader e o Inega sobre a colaboración na xestión das subvención a proxectos térmicos de biomasa

09.05.2014

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Agader e o Inega sobre o financiamento da convocatoria de axudas a proxectos térmicos de biomasa

17.03.2014

9.324.009 €

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Agader e o Banco Etcheverría sobre o financiamento dos programas Leader e Dinamizadores

26.02.2014

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Agader e a Egap para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

03.01.2014

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Colaboración entre Agader e o Banco Sabadell para instrumentar liñas de financiamento a intereses preferentes vinculados aos programas Leader e Dinamizadores

22.10.2014

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Convenio entre Agader, a Fundación Juana de Vega e a Universidade de Santiago de Compostela

16.10.2013

80.000 €

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Protocolo de colaboración entre a CMRM e Agader para a execución, control e seguimento das medidas do PDR 2007-2013

30.09.2013

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Convenio entre Agader e Intermax Technology SL

10.09.2013

Sen achega económica

Artigo 4.1 d) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Convenio entre Agader e Quantis Global SL

16.07.2013

Sen achega económica

Artigo 4.1 d) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Convenio entre Agader e Juan Manuel García Díez

16.07.2013

Sen achega económica

Artigo 4.1 d) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Convenio entre Agader e Eurona Wireless Telecom SA

16.07.2013

Sen achega económica

Artigo 4.1 d) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Convenios entre Agader e Duo Telecomunicaciones SL

16.07.2013

Sen achega económica

Artigo 4.1 d) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Convenio Administración Xeral do Estado-Agader sobre a xestión de predios con vocación agraria

12.02.2013

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Convenio entre Agader e a EGAP para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

03.01.2013

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Convenio Administración Xeral do Estado-Agader sobre a xestión de predios con vocación agraria

12.02.2013

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Convenio entre Agader e a Amtega para a coordinación de actuacións no ámbito do Plan de Banda Larga de Galicia

17.04.2012

2.400.000 €

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Convenio entre Agader e a EGAP para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

09.01.2012

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público

Convenio entre Agader e o Bantegal

29.08.2011

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público

Convenio entre Agader e a Cª do Medio Rural sobre o persoal que se integre en Agader no marco da Lei 15/2010

14.07.2011

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público

Convenio entre Agader e a Cª de Cultura e Turismo para a coordinación de actuacións públicas con incidencia no sector turístico

04.04.2011

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público

Convenio entre Agader e a EGAP para o desenvolvemento de actividades de formación

24.02.2011

Sen achega económica

Artigo 4.1 c) da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público

Convenio entre a Universidade de Santiago de Compostela (USC) e Agader para a realización de actividades de interese para o rural galego relativas á planificación sostible do uso do solo e da xestión de terras , no marco da colaboración entre a USC e a organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO)

22.12.2010

62.000 €

Artigo 36.c) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica e Agader para a coordinación de actuacións relativas ao despregamento de infraestruturas de banda larga no territorio rural galego

12.05.2010

5.725.006 €

Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio Agader Inega sobre investimentos en enerxías renovables no medio rural

22.04.2010

Sen achega

Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio Cª Medio Rural - Agader polo que se regulan as relacións financeiras para unha adecuada execución dos fondos Feader no marco do PDR Galicia 2007-2013

29.12.2009

Sen achega

Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenios cos 31 GDR para a xestión de programas de desenvolvemento rural

Entre o 20.01.2009 e o 27.07.2009

112.594.653,46 €

Artigo 13 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre Agader e S.A para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia (SODECO) sobre a promoción do desenvolvemento rural de Galicia

01.10.2009

Sen achega

Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Protocolo de colaboración entre CMR e Agader para a execución, control e seguimento das medidas do PDR 2007-2013

01.07.2009

Sen achega

Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre Cª Cultura e Deporte, Agader e as tres universidades galegas para realizar actividades relacionadas coa posta en valor do patrimonio cultural inmaterial de Galicia

15.04.2009

32.791 €

Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre Agader e a Asociación de Cooperación para o Desenvolvemento de Concellos Rurais para a organización de quince feiras sustentables

07.04.2009

99.000 €

Artigo 36.c) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Acordo de colaboración entre a Cª de Vivenda e Solo, Agader, CETMAR e INTECMAR para a execución do proxecto Adaptaclima

01.04.2009

Sen achega

Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a Cª de Vivenda e Solo e Agader para encomendar ao Cetmar a elaboración dun estudo sobre o Plan especial de protección das casetas de pescadores en Carnota

26.02.2009

30.090 €

Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre Agader e Caixa Rural Galega, Caixanova, Banesto e Caixa Galicia sobre o financiamento dos programas Leader e dinamizadores

13.12.2009

Sen achega

Artigo 4.1 d) da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público

Prórroga do convenio de colaboración entre a S.A para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia e Agader sobre a execución de actividades de promoción do desenvolvemento rural  de Galicia

30.06.2009

20.300 €

Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Convenio entre a S.A para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia e Agader sobre a execución de actividades de promoción do desenvolvemento rural  de Galicia

02.01.2009

40.600 €

Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia