19.04.2018
61º Consello de Dirección de Agader
O 61º Consello de Dirección de Agader tivo lugar o 19 de abril de 2018 na Sala de Xuntas da Consellería do Medio Rural, en San Caetano.
16.04.2018
Resolución do 16 de abril de 2018 pola que se aproba a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as do proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (subdirector de Planificación e Dinamización do Medio Rural)
10.04.2018
Resolución do 10 de abril de 2018 pola que se fai pública a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as do proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (subdirector de Planificación e Dinamización do Medio Rural)