19.01.2021
Resolución do 19 de xaneiro de 2021 pola que se publica a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as do proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (subdirector/a de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural)
13.01.2021
Resolución do 13 de xaneiro de 2021 pola que se publica a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as do proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo (subdirector/a de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural)
13.01.2021
Convocado o proceso selectivo para a provisión mediante contrato de alta dirección do posto de persoal directivo de subdirector/a de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) por Resolución do 21 de decembro de 2020 (DOG núm. 257, do 23 de decembro), de conformidade co Regulamento da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), aprobado polo Decreto 78/2001, do 6 de abril (DOG nº 77, do 20 de abril), e en virtude do Acordo do presidente de Agader, do 27 de novembro de 2020