Planificación rural

O medio rural é un dos elementos fundamentais que vertebran social e economicamente o territorio galego e configuran a súa paisaxe. Por iso, o futuro das áreas rurais debe basearse na cohesión social e económica, a sustentabilidade ambiental e a articulación rural/urbana.

O medio rural é un dos elementos fundamentais que vertebran social e economicamente o territorio galego e configuran a súa paisaxe. Por iso, o futuro das áreas rurais debe basearse na cohesión social e económica, a sustentabilidade ambiental e a articulación rural/urbana.

A resposta a estes retos descansa nunha planificación rural integral na que participen todos os axentes implicados que promovan o desenvolvemento dun rural interconectado, aplicando políticas coordinadas e guiadas por unha Ióxica non sectorial, senón integral, e impulsando a cooperación entre os diversos departamentos das administracións públicas e a sociedade civil.