Información sobre contratos

Perfil do contratante

Órgano de contratación
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader)

Enderezo
Lugar da Barcia, nº 56. Laraño
15897 - Santiago de Compostela

Lugar de presentación de ofertas
A través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX), accesible no seguinte enderezo:
Sistema de licitación electrónica (SILEX)

Acceso aos procedemientos de contratación de Agader segundo a fase do procedimiento na que se atopen
 · En prazo de presentación
 · Pendente de adxudicar
 · Resoltos
 · Suspendidos

Contacto
Teléfono: 981 547 354.
Fax: 981 547 381.
Correo electrónico: infoagader@xunta.es

 

Procedementos de contratación

Contratación dun servizo de limpeza para as instalacións de Agader (2018)

Contratación, polo procedemento negociado, dun servizo de limpeza das instalacións da sede de Agader no Lugar da Barcia, número 56, en Laraño, Santiago de Compostela.

Documentación

 

Contratación dun servizo de limpeza para as instalacións de Agader

Contratación, polo procedemento negociado, dun servizo de limpeza das instalacións da sede de Agader no Lugar da Barcia, número 56, en Laraño, Santiago de Compostela.

Documentación

 

Contratación dun servizo para o deseño e realización de accións e productos promocionais e de publicidade dixital no marco do proxecto Cantata 2

Contratación, polo procedemento negociado, dun servizo para o deseño e realización de accións e produtos promocionais e de publicidade dixital no marco do proxecto Cantata 2

Documentación

 

Contratación de plataforma informática para a xestión e control da medida 111 do PDR

Contratación dun servizo, polo procedemento negociado sen publicidade e financiado con fondos Feader, sobre o desenvolvemento dunha plataforma informática para a xestión e control da medida 111 (formación agroforestal) do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-2013, destinada á DX de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais.

Documentación

 

Contratación dun servizo para a mellora, consolidación e mantemento da aplicación informática para a xestión da medida 132 do PDR de Galicia 2007-2013

Contratación, polo procedemento negociado sen publicidade, dun servizo para a mellora, consolidación e mantemento da aplicación informática para a xestión integral das ordes de axudas para fomentar a participación dos produtores nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada da Subdirección Xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria, no ámbito da medida 132 do PDR de Galicia 2007-2013.

Documentación

 

Contratación dun servizo para o deseño, posta en marcha, promoción e mantemento da páxina web do proxecto "Rutas do viño da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal" financiado con fondos FEDER a través do Programa Operativo Cooperación Transfronteriza España-Portugal

Contratación, polo procedemento negociado, dun servizo para o deseño, posta en marcha, promoción e mantemento da páxina web do proxecto "Rutas do Viño da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal".