Información sobre contratos

Perfil do contratante

Órgano de contratación
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Enderezo
Lugar da Barcia, nº 56. Laraño
15897 - Santiago de Compostela

Lugar de presentación de ofertas
A través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX), accesible no seguinte enderezo:
Sistema de licitación electrónica (SILEX)

Acceso aos procedemientos de contratación da Axencia segundo a fase do procedimiento na que se atopen
 · En prazo de presentación
 · Pendente de adxudicar
 · Resoltos
 · Suspendidos

Contacto
Teléfono: 981 547 354.
Fax: 981 547 381.
Correo electrónico: infoagader@xunta.es