Premios ao Desenvolvemento Rural

premios_xiv_convocatoria.png  Acto de entrega dos XIV Premios ao Desenvolvemento Rural 2023

 

 

Iniciativas gañadoras dos XIV Premios ao Desenvolvemento Rural 2023

· Categoría Mocidade: A educación como base para valorar a nosa terra de Educalecrin, Soc. Coop. Galega.
· Categoría Paisaxe rural: A Man de Prado de A Man de Prado, SL.
· Categoría Proxectos de interese social: Proxecto integral de intervención comunitaria na comarca da Limia do Centro de Desenvolvemento Rural O Viso.
· Categoría Turismo: Tirolina das Minas de Xesteco Consultoría, SL.
· Categoría Sector agrogandeiro: Provide de ProPlantae Sanidade Vexetal, SL.
· Categoría Mulleres: A Casa Vella de Nuria Sotelo.
· Categoría Innovación tecnolóxica: FrutoDS: ecodeseño e Innovación tecnolóxica no rural galego de Solucións Conceptuais e Innovación, SL.
· Categoría Recuperación e posta en valor da tierra agraria: Terras de Boborás Apicultura de Johnny Trigas.

 

Categoría Paisaxe rural

A Man de Prado de A Man de Prado, SL.

Categoría Recuperación e posta en valor da terra agraria

Terras de Boborás Apicultura de Johnny Trigas

Categoría Sector agrogandeiro

Provide de ProPlantae Sanidade Vexetal, SL.

Categoría Mulleres

A Casa Vella de Nuria Sotelo

Categoría Innovación tecnolóxica

FrutoDS: ecodeseño e Innovación tecnolóxica no rural galego de Solucións Conceptuais e Innovación, SL.

Categoría Turismo

Tirolina das Minas de Xesteco Consultoría, SL.

Categoría Proxectos de interese social

Proxecto integral de intervención comunitaria na comarca da Limia do Centro de Desenvolvemento Rural O Viso.

Categoría Mocidade

A educación como base para valorar a nosa terra de Educalecrin, Soc. Coop. Galega

 

Mostrar información da convocatoria

Descarga a convocatoria facendo clic aquí.

 

Destinatarios

Persoas físicas ou xurídicas de natureza privada.

 

Documentación a presentar

· Solicitude, (anexo II)
· Descrición da iniciativa, cun máximo de 5.000 caracteres (anexo III)
· Documento acreditativo da constitución da entidade
· Poder suficiente da persoa representante para actuar no nome da entidade solicitante
· Autorización da representación, no caso de persoas físicas que actúen a través de representante (anexo IV)
· Calqueira outra documentación que o promotor da iniciativa considere interesante para fortalecer a candidatura que se presenta (cartas de apoio, publicacións, fotografías, etc.)

 

Prazo

O prazo para presentar as candidaturas rematará o 20 de febreiro de 2023.

 

Premios

Os premios constarán dun diploma e dunha dotación en metálico de 10.000€.

 

Categorías

Cada iniciativa só se podeá presentar a unha das seguintes categorías:

· Mocidade
· Paisaxe rural
· Proxectos de interese social
· Turismo
· Sector agrogandeiro
· Mulleres
· Innovación tecnolóxica
· Recuperación e posta en valor da tierra agraria

 

Forma de presentación

Vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica de la Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal 

As persoas físicas non obrigadas á presentación electrónica tamén poderán presentar as solicitudes presencialmente en cualquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

Máis información

Na web de Agader.

Na guía de procedementos e servizos da sede electrónica da Xunta de Galicia.

No teléfono 981 545 858 de Agader.

De forma presencial en Agader, A Barcia 56, Laraño. 15897 Santiago de Compostela, con cita previa no teléfono 981 545 858.