Vostede está aquí

Novas

05.06.2020
Modificación da Resolución do 18 de decembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras de subvencións para proxectos de rehabilitación e reforma de mercados municipais de venda de produtos agroalimentarios
Resolución do 29 de maio de 2020 pola que se modifica a Resolución do 18 de decembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras de subvencións para proxectos de rehabilitación e reforma de mercados municipais de venda de produtos agroalimentarios, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2020 (código do procedemento MR712A)
05.06.2020
Modificación da Resolución do 19 de decembro de 2019, pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021
Resolución do 29 de maio de 2020 pola que se modifica a Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR701E)
01.06.2020
Reinicio do período de arrendamento de predios
Reiníciase o período de arrendamentos de predios do Banco de Terras de Galicia, suspendido por mor do coronavirus. O novo prazo rematará o día 20 de xullo próximo. Para ser atendidas presencialmente, as persoas solicitantes deberán obter unha cita previa chamando ao teléfono 881997193 de luns a venres de 9:00 a 14:00 h.
19.05.2020
Resolución pola que se amplía o prazo de execución e xustificación dos investimentos correspondentes á anualidade 2020 do Plan de mellora de camiños 2019-2020 (MR701E)
Resolución do 12 de maio de 2020 pola que se amplía o prazo de execución e xustificación dos investimentos correspondentes á anualidade 2020

Páxinas