Delegación de competencias

Resolución do 24 de xullo de 2013, da Dirección Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, pola que se fai pública a delegación de competencias na Presidencia e na Dirección Xeral.

Documentación