Delegación de competencias

Resolución do 11 de maio de 2022 pola que se fai pública a delegación de competencias do Consello de Dirección na Dirección Xeral.

Documentación

 

Resolución do 26 de xullo de 2021 pola que se publica a modificación do Acordo do Consello de Dirección do 11 de xullo de 2013 sobre delegación de competencias nas persoas titulares da Presidencia e da Dirección Xeral.

Documentación

 

Resolución do 30 de xuño de 2020 pola que se fai pública a delegación de competencias do Consello de Dirección na Dirección Xeral.

Documentación

 

Resolución do 24 de xullo de 2013 da Dirección Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, pola que se fai pública a delegación de competencias na Presidencia e na Dirección Xeral.

Documentación