Delegación de competencias

Resolución do 30 de xuño de 2020 pola que se fai pública a delegación de competencias do Consello de Dirección na Dirección Xeral.

Documentación

 

Resolución do 24 de xullo de 2013, da Dirección Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, pola que se fai pública a delegación de competencias na Presidencia e na Dirección Xeral.

Documentación