Vostede está aquí

Plans de mellora de camiños de titularidade municipal

Axudas destinadas a ampliar, acondicionar e conservar a rede de camiños de titularidade municipal de tódolos concellos de Galicia, co obxecto de mellorar a calidade de vida da poboación rural.

Fai clic aquí para acceder á aplicación que xestiona a tramitación das solicitudes de axuda.


Neste intre non temos ningunha liña aberta deste tipo de axudas.
Preme aquí se desexas que te avisemos de vindeiras convocatorias

Neste intre non temos ningunha liña de axuda deste tipo co prazo pechado.
Preme aquí se desexas que te avisemos de vindeiras convocatorias
Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2024-2025
Prazo de solicitude ata:
26/02/2024 Engadir a calendario
Dirixido a:
Concellos
Porcentaxe máximo da axuda:
100%
Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2024-2025

 

RESOLUCIÓN  do 19 de decembro de 2023 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2024-2025, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) ao abeiro do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) 2014-2020, mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento MR701E).

 

Documentos
Subvencións para proxectos de Mellora de camiños rurais 2023-2024
Prazo de solicitude ata:
03/04/2023
Dirixido a:
Concellos
Porcentaxe máximo da axuda:
100%
Subvencións para proxectos de Mellora de camiños rurais 2023-2024 (MR701E)

 

RESOLUCIÓN do 23 de agosto de 2023 pola que se modifica a Resolución do 28 de febreiro de 2023 para a concesión das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia, en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento MR701E).

Máis información>>

 

RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2023 para a concesión das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia, en réxime de concorrencia non competitiva.

 

 

Documentos
Convocatoria Camiños 2022-2023
Prazo de solicitude ata:
25/02/2022
Dirixido a:
Concellos
Porcentaxe máximo da axuda:
100%
Subvencións para proxectos de Mellora de camiños municipais 2022-2023 (MR701E)

RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2022 pola que se modifica a Resolución do 29 de decembro de 2021 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023 (código de procedemento MR701E).

Máis información>>

 

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2021 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023 (código de procedemento MR701E)

Documentos
Subvencións para proxectos de Mellora de camiños municipais 2021-2022 (MR701E)
Prazo de solicitude ata:
01/03/2021
Dirixido a:
Concellos
Porcentaxe máximo da axuda:
100%
AXUDAS CORRESPONDENTES AO PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2021-2022

Resolución do 28 de decembro de 2020 para a concesión directa, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022 (código de procedemento M2R701E)

Máis información >>

 

Tramitación electrónica

Acceso á aplicación informática para a tramitación de solicitudes (a partires das 00:00 h do 30.01.2021)

 

Documentos
Subvencións para proxectos de Mellora de camiños municipais 2020-2021 (MR701E)
Prazo de solicitude ata:
10/03/2020
Dirixido a:
Todos os concellos de Galicia
Porcentaxe máximo da axuda:
Ata o 100% dos gastos subvencionables
AXUDAS CORRESPONDENTES AO PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2020-2021

Resolución do 16 de setembro de 2020 pola que se fai pública a relación das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR701E).

Máis información >>

 

Resolución do 29 de maio de 2020 pola que se modifica a Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR701E).

Máis información >>

 

Resolución do 6 de maio de 2020 pola que se xustifica a necesidade de continuar co procedemento Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021.

Máis información >>

 

Corrección de erros. Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR701E).

Máis información >>

 

Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan marco de  mellora  de  camiños  municipais  de  acceso  a  parcelas  agrícolas  2020-2021,  cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR701E).

Máis información >>

 

Tramitación electrónica

Acceso á aplicación informática para a tramitación de solicitudes (a partires das 00:00 h do 11.02.2020)

Documentos
Subvencións para proxectos de Mellora de camiños 2019-2020 (MR701E)
Prazo de solicitude ata:
28/02/2019
Dirixido a:
Todos os concellos de Galicia
Porcentaxe máximo da axuda:
Calcúlase sobre gastos subvencionables (o concello fixa límite)
AXUDAS CORRESPONDENTES AO PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2019-2020

Resolución do 12 de maio de 2020 pola que se amplía o prazo de execución e xustificación dos investimentos correspondentes á anualidade 2020.

Máis información >>

 

Resolución do 2 de xullo de 2019 pola que se modifica a Resolución do 28 de decembro de 2018 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2019-2020.

Máis información >>

 

Corrección de erros. Resolución do 28 de decembro de 2018 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2019-2020.

Máis información >>

 

Resolución do 28 de decembro de 2018 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2019-2020.

Máis información >>

 

Extracto da Resolución do 28 de decembro de 2018 para a concesión, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2019-2020.

Máis información >>

Documentos
Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2024-2025
Prazo de solicitude ata:
26/02/2024
Dirixido a:
Concellos
Porcentaxe máximo da axuda:
100%
Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2024-2025

 

RESOLUCIÓN  do 19 de decembro de 2023 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2024-2025, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) ao abeiro do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) 2014-2020, mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento MR701E).

 

Documentos
Subvencións para proxectos de Mellora de camiños rurais 2023-2024
Prazo de solicitude ata:
03/04/2023
Dirixido a:
Concellos
Porcentaxe máximo da axuda:
100%
Subvencións para proxectos de Mellora de camiños rurais 2023-2024 (MR701E)

 

RESOLUCIÓN do 23 de agosto de 2023 pola que se modifica a Resolución do 28 de febreiro de 2023 para a concesión das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia, en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento MR701E).

Máis información>>

 

RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2023 para a concesión das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia, en réxime de concorrencia non competitiva.

 

 

Documentos
Convocatoria Camiños 2022-2023
Prazo de solicitude ata:
25/02/2022
Dirixido a:
Concellos
Porcentaxe máximo da axuda:
100%
Subvencións para proxectos de Mellora de camiños municipais 2022-2023 (MR701E)

RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2022 pola que se modifica a Resolución do 29 de decembro de 2021 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023 (código de procedemento MR701E).

Máis información>>

 

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2021 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022-2023 (código de procedemento MR701E)

Documentos
Subvencións para proxectos de Mellora de camiños municipais 2021-2022 (MR701E)
Prazo de solicitude ata:
01/03/2021
Dirixido a:
Concellos
Porcentaxe máximo da axuda:
100%
AXUDAS CORRESPONDENTES AO PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2021-2022

Resolución do 28 de decembro de 2020 para a concesión directa, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022 (código de procedemento M2R701E)

Máis información >>

 

Tramitación electrónica

Acceso á aplicación informática para a tramitación de solicitudes (a partires das 00:00 h do 30.01.2021)

 

Documentos
Subvencións para proxectos de Mellora de camiños municipais 2020-2021 (MR701E)
Prazo de solicitude ata:
10/03/2020
Dirixido a:
Todos os concellos de Galicia
Porcentaxe máximo da axuda:
Ata o 100% dos gastos subvencionables
AXUDAS CORRESPONDENTES AO PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2020-2021

Resolución do 16 de setembro de 2020 pola que se fai pública a relación das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR701E).

Máis información >>

 

Resolución do 29 de maio de 2020 pola que se modifica a Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR701E).

Máis información >>

 

Resolución do 6 de maio de 2020 pola que se xustifica a necesidade de continuar co procedemento Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021.

Máis información >>

 

Corrección de erros. Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR701E).

Máis información >>

 

Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan marco de  mellora  de  camiños  municipais  de  acceso  a  parcelas  agrícolas  2020-2021,  cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR701E).

Máis información >>

 

Tramitación electrónica

Acceso á aplicación informática para a tramitación de solicitudes (a partires das 00:00 h do 11.02.2020)

Documentos
Subvencións para proxectos de Mellora de camiños 2019-2020 (MR701E)
Prazo de solicitude ata:
28/02/2019
Dirixido a:
Todos os concellos de Galicia
Porcentaxe máximo da axuda:
Calcúlase sobre gastos subvencionables (o concello fixa límite)
AXUDAS CORRESPONDENTES AO PLAN DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2019-2020

Resolución do 12 de maio de 2020 pola que se amplía o prazo de execución e xustificación dos investimentos correspondentes á anualidade 2020.

Máis información >>

 

Resolución do 2 de xullo de 2019 pola que se modifica a Resolución do 28 de decembro de 2018 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2019-2020.

Máis información >>

 

Corrección de erros. Resolución do 28 de decembro de 2018 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2019-2020.

Máis información >>

 

Resolución do 28 de decembro de 2018 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2019-2020.

Máis información >>

 

Extracto da Resolución do 28 de decembro de 2018 para a concesión, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2019-2020.

Máis información >>

Documentos