Información sobre convenios

A información sobre os convenios asinados pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) está dispoñible nos seguintes enlaces:

· Portal de transparecia e goberno aberto da Xunta de Galicia: Publicidade dos convenios subscritos
· Consulta de convenios

 

 

Convenio Data de sinatura Importe Razóns que impiden a concorrencia
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e a Escola Galega de Administración Pública 11.01.2019 Sen achega económica  Artigo 6.1 c) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público
Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para o exercicio das competencias das dúas entidades 02.05.2018 Sen achega económica  Artigo 6.1 c) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público
Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación 12.01.2018 Sen achega económica Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e a Asociación Montañas do Courel para a concesión dunha subvención directa para a difusión, promoción e divulgación dos lugares de interese xeolóxica (Geosites) da candidatura a xeoparque mundial da UNESCO montañas do Courel: "Montañas do Courel a vista de dron" 04.11.2017 9.000,00 € Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Cerdedo-Cotobade para a restauración da Ponte de San Lourenzo 06.10.2017 13.000,00 € Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Cerdedo-Cotobade para a restauración da Ponte de Almofrei 06.10.2017 20.000,00 € Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Rodeiro para a limpeza da Ponte Medieval 04.10.2017 26.000,00 € Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello do Bolo para a restauración dun muíño do século XIX 04.10.2017 50.000,00 € Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Vilarmaior para a humanización da Igrexa de Torres 03.10.2017 40.092,97 € Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Vila de Cruces para a rehabilitación da Ponte da Carixa 03.10.2017 100.000,00 € Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Quiroga para acondicionamento e humanización dos espazos públicos rurais de Pacios de Monelo e A Ribeira 03.10.2017 35.461,22 € Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Mesía para a humanización do entorno do Castelo de Mesía 03.10.2017 35.264,82 € Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Irixoa para o aproveitamento veciñal de enerxías alternativas 03.10.2017 94.432,03 € Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Folgoso do Courel para a adquisición de material bibliográfico da curta cinematográfica Mouras 03.10.2017 3.000,00 € Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello da Cañiza para o acondicionamento do antigo matadoiro para secadoiro de xamóns 03.10.2017 122.186,56 € Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Cabanas para a mellora das infraestruturas de abastecemento de augas na Pedra do Couto 03.10.2017 37.852,89 € Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Bóveda para a adaptación das antigas oficinas veterinarias das naves da feira de Rubián para local social 03.10.2017 60.000,00 € Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello da Estrada para melloras do Centro Hípico do Mercado de Gando de Guimarei 02.10.2017 66.790,64 € Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Ordes para a reparación e humanización do entorno do local social de Poulo 29.09.2017 60.496,64 € Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello de Melide para substitución de cuberta e melloras en naves do recinto feiral de gando 22.09.2017 192.663,98 € Artigo 19.4 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, a Axencia Turismo de Galicia,  a Secretaría Xeral da Presidencia e o Concello de Foz para a realización do proxecto "A Mariña virtual" 09.08.2017 100.000 € Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Convenio entre a Vicepresidencia e Cª de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, a Axencia Turismo de Galicia, a Secretaría Xeral da Presidencia e o Concello de Salvaterra de Miño para a realización do Museo de Enoloxía do condado de Tea (Centro de interpretación do viño) 02.08.2017 100.000 € Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Convenio entre a Consellería do Medio Rural, a Axencia Galega de Desenvolvemento rural, a Fundación Juana de Vega e a Universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento das fases 3 e 4 do proxecto "Mobilización produtiva de terras no Val de Lemos" 23.06.2017 Sen achega económica Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Agader e a Egap para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación 04.01.2017 Sen achega económica Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Consellería do Medio Rural,  Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Fondo Galego de Garantía Agraria, Axencia Tributaria de Galicia, Instituto de Estudos do Territorio, Fundación Juana de Vega e Universidade de Santiago de Compostela 29.12.2016 Sen achega económica Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Grupo de Desenvolvemento Rural A Limia- Arnoia 13.12.2016 868.212,72 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación de Desenvolvemento Rural da Comarca de Ourense – ADERCOU 13.12.2016 692.950,72 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural Maiv-Baixo Miño 13.12.2016 689.671,68 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación Carballiño- Ribeiro 13.12.2016 738.924,36 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación para o Desenvolvemento Rural Comarca de Lugo 13.12.2016 692.950,72 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación de Desenvolvemento Rural Condado- Paradanta 13.12.2016 681.997,88 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación Costa da Morte GDR 13.12.2016 771.915,64 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación de Desarrollo Rural Deloa 13.12.2016 681.997,88 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos 13.12.2016   716.506,36 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación Miño- Ulla 13.12.2016 794.935,92 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación de Montes e Vales Orientais 13.12.2016 1.056.122,48 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación Monteval 13.12.2016 783.091,20 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes 13.12.2016 685.054,24 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra- Morrazo 13.12.2016 713.227,32 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación de Desenvolvemento Rural Terras de Pontevedra Norte 13.12.2016 842.114,12 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra – Courel 13.12.2016 994.222,00 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Grupo de Desenvolvemento Rural Sanlés-Ulla-Umia 13.12.2016 681.997,88 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Grupo de Desenvolvemento Rural Seitura 22 13.12.2016 744.478,68 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación para o Desenvolvemento Rural Sil-Bibei-Navea 13.12.2016 1.030.023,88 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación de Desenvolvemento Rural Terra Chá 13.12.2016 907.159,80 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación Terras de Miranda 13.12.2016 681.997,88 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural Valdeorras 13.12.2016 808.252,88 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Asociación Terras de Compostela 13.12.2016 681.997,88 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Ulla- Tambre- Mandeo 13.12.2016 740.195,84 € (importe máximo estimado) Artigo 4.1 b) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
Agader e a Axencia de Turismo de Galicia para coordinar actuacións con incidencia no sector turístico promovidas en Galicia no marco do PDR 2014-2020 17.06.2016 Sen achega económica Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Agader e a Egap para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación 04.01.2016 Sen achega económica Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Agader e a Egap para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación 02.01.2015 Sen achega económica Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Agader e ATRIGA para a execución do proxectos "propiedade, mobilidade de terras e valorización territorial" 25.03.2015 Sen achega económica Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Agader e o Inega sobre a colaboración na xestión das subvención a proxectos térmicos de biomasa 09.05.2014 Sen achega económica Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Agader e o Inega sobre o financiamento da convocatoria de axudas a proxectos térmicos de biomasa 17.03.2014 9.324.009 € Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Agader e o Banco Etcheverría sobre o financiamento dos programas Leader e Dinamizadores 26.02.2014 Sen achega económica Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Agader e a Egap para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación 03.01.2014 Sen achega económica Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Colaboración entre Agader e o Banco Sabadell para instrumentar liñas de financiamento a intereses preferentes vinculados aos programas Leader e Dinamizadores 22.10.2014 Sen achega económica Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Convenio entre Agader, a Fundación Juana de Vega e a Universidade de Santiago de Compostela 16.10.2013 80.000 € Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Protocolo de colaboración entre a CMRM e Agader para a execución, control e seguimento das medidas do PDR 2007-2013 30.09.2013 Sen achega económica Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Convenio entre Agader e Intermax Technology SL 10.09.2013 Sen achega económica Artigo 4.1 d) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Convenio entre Agader e Quantis Global SL 16.07.2013 Sen achega económica Artigo 4.1 d) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Convenio entre Agader e Juan Manuel García Díez 16.07.2013 Sen achega económica Artigo 4.1 d) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Convenio entre Agader e Eurona Wireless Telecom SA 16.07.2013 Sen achega económica Artigo 4.1 d) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Convenios entre Agader e Duo Telecomunicaciones SL 16.07.2013 Sen achega económica Artigo 4.1 d) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Convenio Administración Xeral do Estado-Agader sobre a xestión de predios con vocación agraria 12.02.2013 Sen achega económica Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Convenio entre Agader e a EGAP para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación 03.01.2013 Sen achega económica Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Convenio Administración Xeral do Estado-Agader sobre a xestión de predios con vocación agraria 12.02.2013 Sen achega económica Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Convenio entre Agader e a Amtega para a coordinación de actuacións no ámbito do Plan de Banda Larga de Galicia 17.04.2012 2.400.000 € Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Convenio entre Agader e a EGAP para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación 09.01.2012 Sen achega económica Artigo 4.1 c) do RD Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público
Convenio entre Agader e o Bantegal 29.08.2011 Sen achega económica Artigo 4.1 c) da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público
Convenio entre Agader e a Cª do Medio Rural sobre o persoal que se integre en Agader no marco da Lei 15/2010 14.07.2011 Sen achega económica Artigo 4.1 c) da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público
Convenio entre Agader e a Cª de Cultura e Turismo para a coordinación de actuacións públicas con incidencia no sector turístico 04.04.2011 Sen achega económica Artigo 4.1 c) da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público
Convenio entre Agader e a EGAP para o desenvolvemento de actividades de formación 24.02.2011 Sen achega económica Artigo 4.1 c) da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público
Convenio entre a Universidade de Santiago de Compostela (USC) e Agader para a realización de actividades de interese para o rural galego relativas á planificación sostible do uso do solo e da xestión de terras , no marco da colaboración entre a USC e a organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO) 22.12.2010 62.000 € Artigo 36.c) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica e Agader para a coordinación de actuacións relativas ao despregamento de infraestruturas de banda larga no territorio rural galego 12.05.2010 5.725.006 € Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio Agader Inega sobre investimentos en enerxías renovables no medio rural 22.04.2010 Sen achega económica Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio Cª Medio Rural - Agader polo que se regulan as relacións financeiras para unha adecuada execución dos fondos Feader no marco do PDR Galicia 2007-2013 29.12.2009 Sen achega económica Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenios cos 31 GDR para a xestión de programas de desenvolvemento rural Entre o 20.01.2009 e o 27.07.2009 112.594.653,46 € Artigo 13 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre Agader e S.A para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia (SODECO) sobre a promoción do desenvolvemento rural de Galicia 01.10.2009 Sen achega económica Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Protocolo de colaboración entre CMR e Agader para a execución, control e seguimento das medidas do PDR 2007-2013 01.07.2009 Sen achega económica Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre Cª Cultura e Deporte, Agader e as tres universidades galegas para realizar actividades relacionadas coa posta en valor do patrimonio cultural inmaterial de Galicia 15.04.2009 32.791 € Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre Agader e a Asociación de Cooperación para o Desenvolvemento de Concellos Rurais para a organización de quince feiras sustentables 07.04.2009 99.000 € Artigo 36.c) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Acordo de colaboración entre a Cª de Vivenda e Solo, Agader, CETMAR e INTECMAR para a execución do proxecto Adaptaclima 01.04.2009 Sen achega económica Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a Cª de Vivenda e Solo e Agader para encomendar ao Cetmar a elaboración dun estudo sobre o Plan especial de protección das casetas de pescadores en Carnota 26.02.2009 30.090 € Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre Agader e Caixa Rural Galega, Caixanova, Banesto e Caixa Galicia sobre o financiamento dos programas Leader e dinamizadores 13.12.2009 Sen achega económica Artigo 4.1 d) da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público
Prórroga do convenio de colaboración entre a S.A para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia e Agader sobre a execución de actividades de promoción do desenvolvemento rural  de Galicia 30.06.2009 20.300 € Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
Convenio entre a S.A para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia e Agader sobre a execución de actividades de promoción do desenvolvemento rural  de Galicia 02.01.2009 40.600 € Artigo 2.3 b) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia