Organigrama

Órganos unipersoais de goberno

Presidenta
Mª José Gómez Rodríguez
Conselleira do Medio Rural

Vicepresidente
Joaquín Macho Canales
Secretario Xeral Técnico da Consellería do Medio Rural

Directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Inés Santé Riveira
981 547 352
direccion.xeral.agader@xunta.gal

 

Servizos dependentes da Dirección Xeral

Secretaria Xeral
María Luisa Boquete Pumar
981 545 859
secretaria.xeral.agader@xunta.gal

Xefa da Área de Xestión Económico-Financeira
María Diéguez Gómez
881 997 398
area.economica.agader@xunta.gal

Xefa da Área Xurídica
María José Prieto Fernández
981 547 378
area.xuridica.agader@xunta.gal

 

Subdirección de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural

Subdirector de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural
Alfredo Fernández Ríos
981 547 358
subdireccion.relacions.gal.agader@xunta.gal

Xefe da Área de Seguimento e Control de Programas
José Sanlés López
981 547 360
area.programas.agader@xunta.gal

 

Subdirección de Planificación e Dinamización do Medio Rural

Subdirector de Planificación e Dinamización do Medio Rural
Bruno Fernández González
981 547 374
subdireccion-planificacion.agader@xunta.gal

Xefe da Área de Planificación e Dinamización
- - -
- - -
area.estudios.agader@xunta.gal

Xefa da Área de Seguimento de Investimentos
Consuelo Carballo Pérez
981 547 372
area.investimento.agader@xunta.gal

 

Subdirección de Mobilidade de Terras

Subdirectora de Mobilidade de Terras
Digna Irene López Campos
881 997 201
subdireccion-mobilidade-terras.agader@xunta.gal

Xefe da Área de Xestión de Mobilidade de Terras
Carlos Díaz Redondo
981 545 856
info-bancodeterras.agader@xunta.gal

 

Subdirección de Promoción Internacional e Rural Intelixente

Subdirector de Promoción Internacional e Rural Intelixente 
Jorge Manuel Blanco Ballón
881 997 283
subdireccion-intepromorural.agader@xunta.gal