Organigrama

Órganos unipersoais de goberno

Presidente
José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural

Vicepresidente
Tomás Fernández-Couto Juanas
Director xeral de Defensa do Monte

Directora xeral de Agader
Inés Santé Riveira
981-547352
direccion.xeral.agader@xunta.gal

 

Servizos dependentes da Dirección Xeral

Secretario Xeral
Isaías Calvo de la Uz
981-545859
secretaria.xeral.agader@xunta.gal

Xefe da Área de Xestión Económico-Financeira
José Miguel Curiel Cepeda
981-547373
area.economica.agader@xunta.gal

Xefe da Área Xurídica
Juan Martínez Piñeiro
981-547378
area.xuridica.agader@xunta.gal

 

Subdirección de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural

Subdirector de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural
-
981-547358
subdireccion.relacions.gal.agader@xunta.gal

Xefe da Área de Seguimento e Control de Programas
José Sanlés López
981-547360
area.programas.agader@xunta.gal

Xefe da Área de Apoio aos Grupos de Desenvolvemento Rural
-
981-547365
area.apoio.gal.agader@xunta.gal

 

Subdirección de Planificación e Dinamización do Medio Rural

Subdirector de Planificación e Dinamización do Medio Rural
Alfredo Fernández Ríos
981-547357
subdireccion-planificacion.agader@xunta.gal

Xefe da Área de Planificación e Dinamización
Bruno Fernández González
981-547374
area.estudios.agader@xunta.gal

Xefa da Área de Seguimento de Investimentos
Consuelo Carballo Pérez
981-547372
area.investimento.agader@xunta.gal

 

Subdirección de Mobilidade de Terras

Subdirector de Mobilidade de Terras
Alejandro Ignacio Sánchez de Dios
881-997201
subdireccion-mobilidade-terras.agader@xunta.gal

 

Subdirección de Coordinación e Promoción para o Desenvolvemento do Medio Rural

Subdirector de Coordinación e Promoción para o Desenvolvemento do Medio Rural
-
-
subdireccion-coordinacion.agader@xunta.gal