Organigrama

Órganos unipersoais de goberno

Presidente
José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural

Vicepresidente
Nicolás Vázquez Iglesias
Secretario Xeral Técnico da Consellería do Medio Rural

Directora xeral de Agader
Inés Santé Riveira
981-547352
direccion.xeral.agader@xunta.gal

 

Servizos dependentes da Dirección Xeral

Secretaria Xeral
María Luisa Boquete Pumar
981-545859
secretaria.xeral.agader@xunta.gal

Xefe da Área de Xestión Económico-Financeira
José Miguel Curiel Cepeda
981-547373
area.economica.agader@xunta.gal

Xefe da Área Xurídica
Juan Martínez Piñeiro
981-547378
area.xuridica.agader@xunta.gal

 

Subdirección de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural

Subdirector de Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural
Moisés Blanco Paradelo
981-547358
subdireccion.relacions.gal.agader@xunta.gal

Xefe da Área de Seguimento e Control de Programas
José Sanlés López
981-547360
area.programas.agader@xunta.gal

 

Subdirección de Planificación e Dinamización do Medio Rural

Subdirector de Planificación e Dinamización do Medio Rural
Alfredo Fernández Ríos
981-547357
subdireccion-planificacion.agader@xunta.gal

Xefe da Área de Planificación e Dinamización
Bruno Fernández González
981-547374
area.estudios.agader@xunta.gal

Xefa da Área de Seguimento de Investimentos
Consuelo Carballo Pérez
981-547372
area.investimento.agader@xunta.gal

 

Subdirección de Mobilidade de Terras

Subdirector de Mobilidade de Terras
Alejandro Ignacio Sánchez de Dios
881-997201
subdireccion-mobilidade-terras.agader@xunta.gal

Xefe da Área de Xestión de Mobilidade de Terras
Carlos Díaz Redondo
981-545856
info-bancodeterras.agader@xunta.gal

 

Subdirección de Promoción Internacional e Rural Intelixente

Subdirector de Promoción Internacional e Rural Intelixente 
Isaías Calvo de la Uz
981-540101
subdireccion-intepromorural.agader@xunta.gal