Contas anuais

Ao abeiro do artigo 6.g) do Decreto 79/2001, do 6 de abril, polo que se aproba o Regulamento da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, o seu Consello de Dirección aproba as contas anuais correspondentes aos seguintes exercicios: