25.10.2021
Delegación País Vasco
Nun encontro coa directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, analizaron a Lei de recuperación da terra e os instrumentos que recolle, como os polígonos agroforestais, as aldeas modelo ou as agrupacións de xestión conxunta. Mentres, con técnicos da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal trataron cuestións como o Inventario forestal continuo no marco do Plan Forestal ou a suspensión temporal das novas plantacións de eucalipto onde antes non os había.
25.10.2021
Inversión polígonos agroforestais
José González destacou que a posta en marcha desta norma contribuirá tanto a xerar actividade económica no agro como a fixar poboación, ao tempo que se avanza na anticipación aos incendios forestais. Neste caso concreto de Crecente, o polígono abranguerá unha superficie dunhas 45 hectáreas, distribuídas en 391 parcelas de 183 propietarios e estará orientado ao cultivo de viñedo, para dar servizo á denominación de orixe Rías Baixas.
22.10.2021
O Consello da Xunta coñeceu hoxe o informe da Consellería do Medio Rural onde se detallan e se analizan estas zonas preferentes de actuación, ao abeiro da Lei de recuperación da terra agraria de Galicia. Comparouse a información da demanda de terra agraria, recollida a través da manifestación de interese (MDI) realizada pola Consellería, coa localización das masas de concentración ou reestruturación parcelaria con abandono. Esta mobilización de terras afectaría case 5.000 hectáreas de superficie con boa capacidade produtiva que, na actualidade, están abandonas ou infrautilizadas. Tamén se analizaron as posibilidades de cubrir as demandas de terra localizadas na manifestación de interese de proxectos autonómicos da Consellería a unha distancia máxima á explotación solicitante, dando así cobertura a 102 explotacións que precisarían preto de 2.500 hectáreas.