28.02.2024
concentración parcelaria de San Xoán de Deoane
O investimento deste proceso supera os 88.000 euros, co cal se elaborou o estudo de impacto ambiental, planos, preparación de bases e o Plan de Ordenación de Predios de Especial Vocación Agraria (Popeva), así como a redacción do proxecto de camiños. Na xuntanza de hoxe presentouse a enquisa de bases, na que se lles entregará aos propietarios o boletín individual da propiedade e poderán formular as alegacións que estimen oportunas durante o prazo dun mes. Dende o ano 2020, o Goberno autonómico rematou un total de 32 concentracións parcelarias, que abarcan unha superficie total de máis de 21.700 hectáreas, beneficiando algo máis de 17.300 propietarios, e decretou outras 29. Estas figuras de reorganización do territorio contribúen a paliar o minifundismo existente na nosa comunidade dende o punto de vista da estrutura da propiedade.
23.02.2024
colaboración coa asociación Olivarnoia para potenciar a modernización da súa almazara
Esta cooperación permitiría facilitar a reforma e ampliación das instalacións para fomentar o uso destas instalacións por parte da veciñanza. José González puxo de relevo o traballo desenvolvido no marco desta iniciativa e a súa contribución á posta en valor do territorio e ao fomento e recuperación de terras en estado de abandono.
21.02.2024
creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en aldeas modelo
O obxectivo destas axudas é reforzar os servizos públicos e dotacións básicas proporcionados á poboación rural das aldeas modelo, favorecendo a implantación de actividades que xeren emprego e fixen poboación. As actuacións subvencionables a través desta liña de achegas son, entre outras, a rehabilitación de espazos públicos ou edificios destinados a servizos públicos, a mellora de vías públicas, redes de servizos ou e-servizos. O prazo para presentar as solicitudes será dun mes a partir de mañá, día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.