Plans de actuación

Programacións anuais de Agader

Pode consultar as programacións anuais de Agader. A elaboración destas programacións anuais contan co informe do Consello Asesor da Axencia e son aprobadas polo Consello de Dirección.

 

Programación plurianual: PDR 2014-2020

A Política de Desenvolvemento Rural cofinanciada con fondos comunitarios desenvolverase no período 2014-2020 a través do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia.