Polígonos agroforestais

Os polígonos agroforestais son instrumentos para a recuperación e posta en produción de terras de boa capacidade produtiva, que se encontren en estado de abandono ou infrautilización ou sexan susceptibles de optimización, coa finalidade de constituír áreas de explotación que garantan a súa rendibilidade.

Os polígonos agroforestais poden ser de iniciativa pública ou de iniciativa privada e en ámbolos dous casos deberá contarse co acordo dos propietarios de máis do 70% da superficie do polígono.

Deberá existir un estado de abandono ou infrautilización nun mínimo do 50 % da superficie do polígono, agás que os propietarios de máis do 70% da superficie se comprometan desde o inicio a manter ou pór en produción as terras.

O proxecto dos polígonos pode incluír a reestruturación da propiedade e, polo tanto, agrupación parcelaria para garantir unha superficie mínima rendible, así como o acondicionamento das parcelas e as infraestruturas viarias necesarias. Pódese actuar a partir dunha superficie mínima de 10 ha e existe un mecanismo para o control do acaparamento de terras.

Os propietarios dos polígonos poden optar por:

· Manter ou pór en produción a súa terra conforme ás orientacións produtivas do proxecto
· Arrendar ao axente adxudicatario do polígono
· Vender ao axente adxudicatario do polígono

 

 

 

Presentación:

Fai clic na imaxe seguinte para acceder a unha presentación sobre os Polígonos Agroforestais.

 

 

Polígonos Agroforestais de iniciativa pública

Provincia Concello

Polígono

Agroforestal

Iniciativa Situación Data acordo inicio Número de parcelas Número titulares catastrales Superficie perímetro polígono
Ourense Cualedro Cualedro Pública Redacción do proxecto básico 15/11/21 72 70 64
Ourense Oímbra Oímbra Pública Redacción do proxecto básico 15/11/21 72 73 21,76
A Coruña Curtis Curtis Pública Acordo de inicio 24/5/22 6.161 - 3.386
Ourense A Arnoia Remuíño Pública Acordo de inicio 23/6/22 6.753 780 224
Ourense Leiro Barzamedelle Pública Redacción do proxecto básico 10/5/22 183 113 145,6
Ourense Monterrei Vences Pública Redacción do proxecto básico 10/5/22 535 331 22,44
Ourense Paderne de Allariz Solbeira Pública Redacción do proxecto básico 10/5/22 317 208 43,36
Ourense Riós Pousada Pública Redacción do proxecto básico 10/5/22 663 200 93,89
Pontevedra Cerdedo-Cotobade Vilalén-Tomonde Pública Redacción do proxecto básico 10/5/22 1.534 278 67,88
Pontevedra Crecente Mandelos Pública Redacción do proxecto básico 10/5/22 391 183 45,04
Lugo Bóveda Ver Pública Acordo de inicio - 292 200 51,97
Lugo Navia de Suarna Barcia Pública En actuacións previas - 223 64 55,24
Ourense Castrelo de Miño Prado de Miño Pública Acordo de inicio 9/5/23 1.685 372 160
Ourense Larouco Freixido Pública Acordo de inicio - 1.228 521 136
Ourense Xinzo de Limia Alta Limia Pública En actuacións previas - 1.359 701 957
Ourense Xinzo de Limia Corno do Monte Pública En actuacións previas - 2.444 1.108 1.199
Ourense Xinzo de Limia Lamas Ganade Pública En actuacións previas - 1.909 982 1.373
Ourense Porqueira San Salvador de Sabucedo Pública En actuacións previas - 1.252 551 576
Ourense Montederramo A Graña de Seoane Pública Acordo de inicio - 108 67 98,7
Ourense San Cibrao das Viñas Soutopenedo Pública En actuacións previas - 90 75 53,72
Pontevedra Tomiño Panascos Pública En actuacións previas - 724 633 122
Total 21         27.995 7.367 8.889,60

 

Actual mapa dos Polígonos Agroforestais.

poligonos_agroforestais_web_con_concellos_20220831.jpg