Polígonos agroforestais

Os polígonos agroforestais son instrumentos para a recuperación e posta en produción de terras de boa capacidade produtiva, que se encontren en estado de abandono ou infrautilización ou sexan susceptibles de optimización, coa finalidade de constituír áreas de explotación que garantan a súa rendibilidade.

Os polígonos agroforestais poden ser de iniciativa pública ou de iniciativa privada e en ámbolos dous casos deberá contarse co acordo dos propietarios de máis do 70% da superficie do polígono.

Deberá existir un estado de abandono ou infrautilización nun mínimo do 50 % da superficie do polígono, agás que os propietarios de máis do 70% da superficie se comprometan desde o inicio a manter ou pór en produción as terras.

O proxecto dos polígonos pode incluír a reestruturación da propiedade e, polo tanto, agrupación parcelaria para garantir unha superficie mínima rendible, así como o acondicionamento das parcelas e as infraestruturas viarias necesarias. Pódese actuar a partir dunha superficie mínima de 10 ha e existe un mecanismo para o control do acaparamento de terras.

Os propietarios dos polígonos poden optar por:

· Manter ou pór en produción a súa terra conforme ás orientacións produtivas do proxecto
· Arrendar ao axente adxudicatario do polígono
· Vender ao axente adxudicatario do polígono

 

 

Polígonos Agroforestais de iniciativa pública

Provincia Concello Polígono
Agroforestal
Fase Acordo inicio Nº parcelas Nº titulares catastrais Superficie polígono
Ourense Cualedro Cualedro Redacción do proxecto básico 15/11/21 72 70 64 ha
Ourense Oímbra Oímbra Redacción do proxecto básico 15/11/21 72 73 21,76 ha
A Coruña Curtis Curtis Acordo de inicio 24/05/22 6.161 - 3.386 ha
Ourense A Arnoia Remuíño Acordo de inicio 23/06/22 6.753 780 224 ha
Ourense Leiro Barzamedelle Redacción do proxecto básico 10/05/22 183 113 145,6 ha
Ourense Monterrei Vences Redacción do proxecto básico 10/05/22 535 331 22,44 ha
Ourense Paderne de Allariz Solbeira Redacción do proxecto básico 10/05/22 317 208 43,36 ha
Ourense Riós Pousada Redacción do proxecto básico 10/05/22 663 201 93,89 ha
Pontevedra Cerdedo-Cotobade Vilalén-Tomonde Redacción do proxecto básico 10/05/22 1.534 278 67,88 ha
Pontevedra Crecente Mandelos Redacción do proxecto básico 10/05/22 391 183 45,04 ha
Lugo Bóveda Ver Acordo de inicio 28/03/23 292 206 51,97 ha
Ourense Larouco Freixido Acordo de inicio 28/03/23 1.228 521 136 ha
Ourense Montederramo A Graña de Seoane Acordo de inicio 28/03/23 109 95 105,6 ha
Ourense Castrelo de Miño Prado de Miño Acordo de inicio 09/05/23 1.685 372 160 ha
Ourense San Amaro San Amaro Acordo de inicio 25/05/23 422 146 28,03 ha
Ourense A Peroxa Mirallos Acordo de inicio 25/05/23 193 65 44,52 ha
Pontevedra Valga San Miguel Acordo de inicio 20/07/23 377 107 29,57 ha
Pontevedra Arbo Sande Acordo de inicio 08/09/23 351 115 46,67 ha
Lugo Paradela Loio Acordo de inicio 20/12/23 104 36 23,23 ha
Lugo Chantada Sabadelle Acordo de inicio 15/12/23 114 80 38,68 ha
Lugo O Saviñao Xesto Acordo de inicio 20/12/23 143 33 95,94 ha
Pontevedra Salvaterra de Miño Cabreira Acordo de inicio 01/02/24 237 148 22,21 ha
Lugo e Ourense Carballedo e A Peroxa Carballedo-A Peroxa Acordo de inicio 21/03/24 195 93 25,48 ha
Ourense San Xoán de Río Cambela Acordo de inicio 21/03/24 301 135 97,36 ha
Ourense Os Blancos Os Blancos Acordo de inicio 21/03/24 249 122 29,73 ha
A Coruña Coristanco e Carballo Erbecedo-Ardaña En actuacións previas - 407 261 84,73 ha
Lugo Navia de Suarna Barcia En actuacións previas - 223 64 55,24 ha
Ourense Xinzo de Limia Alta Limia En actuacións previas - 1.359 701 957 ha
Ourense Xinzo de Limia Corno do Monte En actuacións previas - 2.444 1.108 1.199 ha
Ourense Xinzo de Limia Lamas Ganade En actuacións previas - 1.909 982 1.373 ha
Ourense Porqueira San Salvador de Sabucedo En actuacións previas - 1.252 551 576 ha
Ourense San Cibrao das Viñas Soutopenedo En actuacións previas - 103 107 60,26 ha
Pontevedra Tomiño Panascos En actuacións previas - 724 633 122 ha
Total 33       31.102 8.918 9.476,19 ha

 

Polígonos Agroforestais de iniciativa privada

 

1. Presentación

Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado PR004A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

 

acceso_xalea.jpg

A presentación electrónica será obrigatoria para: administracións públicas, persoas xurídicas, entidades sen personalidade xurídica, persoas traballadoras autónomas e as persoas representantes dunha das anteriores.

Aquelas persoas interesadas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

 

2. Achega da documentación necesaria no procedemento

Unha vez cumprimentados os datos do procedemento, deberanse achegar como documentación complementaria os seguintes anexos dispoñibles no apartado Anexar documentación.

 

Ligazóns de interese

Premendo nas seguintes imaxes podes acceder tanto a unha presentación dos Polígonos Agroforestais coma ao mapa e o visor de Polígonos Agroforestais de Galicia. Se non visualizas as imaxes correctamente tamén podes acceder a el premendo nas seguintes ligazóns: ligazón para a presentación, ligazón para acceder ao mapa, ligazón para acceder ao visor.