Investigación titularidade

Investigación da titularidade de inmobles en solo rústico ou en solos de núcleo rural iniciada de oficio pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

Aldeas ModeloPolígonos Agroforestais
 
 
DOCUMENTACIÓN Acordo de inicio da investigación da titularidade de predios na aldea modelo de Mouteira-Parada
 
 
DOCUMENTACIÓN Acordo de inicio da investigación da titularidade de predios na aldea modelo de Carzoá
 
 
DOCUMENTACIÓN Acordo de inicio da investigación da titularidade de predios na aldea modelo de Francos de Proendos
 
 
DOCUMENTACIÓN Acordo de inicio da investigación da titularidade de predios na aldea modelo de Covelo