12.06.2017
Premios Agader
Coa finalidade de premiar aquelas iniciativas que, no seo da comunidade autónoma de Galicia, contribuan de xeito singular á promoción do medio rural e á xeración dunha sociedade máis dinámica e cohesionada, convócase a oitava edición dos Premios Agader ás Iniciativas de Desenvolvemento Rural.
12.06.2017
Resolución do 30 de maio de 2017 pola que se fai público o acordo de cesión en propiedade, mediante adxudicación directa e a título gratuíto, dun inmoble situado no concello de Vedra
08.06.2017
Cartel Semana Verde de Galicia
Agader estará presente nesta XL Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia este venres día 9 de xuño cunha xornada adicada a difundir as diferentes liñas de axuda e actuacións que se están a levar a cabo.